Paminėtas Staškūniškio bibliotekos jubiliejus

Paminėtas Staškūniškio bibliotekos jubiliejus

 

“Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis.
Aš esu atviros durys.
Įženk!”

Užrašas ant vienos senovės bibliotekos durų

 

Jau 60 metų biblioteka Staškūniškyje kviečia šio krašto gyventojus.
Lapkričio 10-osios popietę bendruomenės namų salė vos talpino susirinkusius į bibliotekos 60-mečio paminėjimo šventę.

Bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė, šioje bibliotekoje besidarbuojanti dvidešimt septynerius metus, apžvelgė bibliotekos istorijos vingius, pasidžiaugė naujomis darbo galimybėmis bei skaitytojams teikiamomis paslaugomis. „Šiandien biblioteka – tarsi geroji būstinė, žmonių susibūrimo vieta. Čia užeina žmonės ne tik paskaityti, bet ir praleisti laisvalaikį, pabendrauti, čia susirenka mokinukai pabūti, pažaisti, pamatyti ir sužinoti ką nors naujo“ –sakė ji. Aktyviausiems skaitytojams, bibliotekos bičiuliams ir pagalbininkams bibliotekininkė įteikė Padėkos raštus.
Mažieji staškūniškiečiai, vadovaujami mokytojos Laimutės Pupelienės, pristatė meninę programą: poetinę kompoziciją, nuotaikingą šokį bei lėlių teatro spektakliuką.
Nestigo šventėje ir sveikinimų. Pasveikinti bibliotekos jubiliejaus proga atvykęs rajono savivaldybės vicemeras Donatas Krikštaponis sakė, jog „biblioteka kaime neretai vienintelis kultūros židinys, atliekantis kilnią misiją, skleidžiantis šviesą bei žinias, jungiantis įvairių kartų, įvairių požiūrių ir pomėgių žmones bendravimui ir darnai“.
Šios gražios šventės proga biblioteką sveikino Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Aušra Miškinienė ir metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė, Staškūniškio bendruomenės pirmininkė Janina Mačiulaitienė, moterų klubo atstovė Dalia Šiaučiulienė, būrys kolegių iš Kavarsko, Ažuožerių, Surdegio, Viešintų, Svirnų 2, Kurklelių bibliotekų, netgi viešnios iš Biržų rajono Obelaukių bibliotekos. Šiltus sveikinimo žodžius išsakė ir Staškūniškio bibliotekos skaitytojai. O Kurklių bibliotekos bibliotekininkė Danguolė Kavaliauskienė su grupe moterų „atvežė“ kiek netikėtą, originalų ir nuotaikingą pasveikinimą – meninę kompoziciją „Apie meilę...“
Šventę tema apie meilę muzikine programa pratęsė muzikantas Vytautas Sabalys.
Nutilus šventiniam šurmuliui, į namus skirstėsi visi pakilios nuotaikos, kupini gerų emocijų.

Vida Kontrimavičienė
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos metodinio darbo
organizatorė

Nuotraukos Daivos Agafanovienės