Pažinome dalelę savo krašto istorijos

Pažinome dalelę savo krašto istorijos

 


Kiekvienais metais gegužės trečią sekmadienį tradiciškai minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Traupio biblioteka istorinę pamoką vaikams surengė netradiciškai: organizavo dviračių žygį, aplankant partizanų žuvimo įamžinimo vietas. Maršrutas: Traupis – Klaibūnai – Vičiūnai.

Moksleiviai, lydimi mokytojos Daivos ir bibliotekininkės Ramunės kelionę pradėjo aplankydami šalia Traupio Šv. Onos bažnyčios šventoriaus stovintį Koplytstulpį, skirtą žuvusiems už Lietuvos laisvę. Jo autorius - tautodailininkas Vladas Šleivys.

Pirmasis sustojimas – Traupis, kur netoli šviesios atminties partizanų žūties įamžinimo iniciatoriaus Vytauto Bražinsko sodybos stovi metalinis ornamentuotas kryžius su užrašu: “Žuvo už Lietuvos laisvę 1947 m. 07 28, Albinas Sauliūnas – Saulėgrąža, gim.1926 m., Kleopas Timinskas – Maras, gim.1928 m.” Šįmet sukanka 65 metai nuo šių partizanų žūties.


Antroji stotelė - Klaibūnų memorialinių kryžių kompleksas žuvusiems partizanams. Vaikai uždegė žvakutes, tylos minute pagerbė žuvusius. Moksleiviai sužinojo, kad šįmet sukanka 10 metų, kai buvo atidengtas šis kryžių kompleksas Juodgirio miške žuvusiems partizanams. Memoriale iškaltos 17 didvyrių pavardės: Edvardas Augulis, Antanas Bagočiūnas, Kostas Būtėnas, Alfonsas Grimža – Gluosnis, Kazys Grimža, Stasys Jurkevičius, Karolis Kadžionis, Stasys Kilda, Antanas Mackevičius, Anicetas Paurazas, Albinas Rutkauskas – Perkūnas, Bronius Stalnionis- Arimantas, Stasys Stanionis – Žalvaris, Augustinas Šablevičius – Jovaras, Povilas Šakėnas – Bijūnas, Albinas Valeika – Utenis, Napalys Žemaitis.Paskutinė stotelė - išnykęs Vičiūnų kaimas, kur stovi 1901 m. pastatytas kryžius. Prie šio kryžiaus, 2007 m. liepą iškilo dar du: antrasis kryžius-Vičiūnų kaimo šviesuoliams ir partizanams ir trečiasis kryžius: partizanams Stasiui Šakėnui „Arūnui“ ir Vladui Žemaičiui „Audrai“.

Vaikai nenuilsdami numynė šešetą kilometrų, pabuvo gamtoje ir pažino dalelę savo krašto istorijos.

Traupio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Ramunė Musteikienė