Kompiuterinio raštingumo kursai

Kompiuterinio raštingumo kursai

 

2010 m.lapkričio mėn. bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo kursai: Projektas „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms - geresnės gyvenimo kokybės garantas“. Trukmė 40 akademinių valandų. Kursus lankė 12 bibliotekos lankytojų. Projektą vykdė Kauno technologijos universitetas. Mokymus vedė Alantos technologijos ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytoja N. Katinienė. Visi lankiusieji kursus liko patenkinti, įgijo daug praktinių ir teorinių žinių.

Virginija Jakučionienė