Knygų lagaminas

Knygų lagaminas

 

Pagaliau Knygų lagaminas pasiekė atokiau įsikūrusią Rubikių biblioteką ir jos žingeidžius jaunuosius skaitytojus.

Virš 70 įvairaus turinio knygų 3 savaites buvo pačios mieliausios bibliotekos viešnios. Naujai išleistos, spalvingomis iliustracijomis puoštos knygos traukė ne tik mažuosius, dar nemokančius gerai skaityti vaikučius, bet ir jų vyresnius brolius bei seseris.O ir suaugusieji nevengė pasidomėti lagamino turiniu. Kaip nesidžiaugti nuotaikingomis istorijomis, sparnuotais eilėraščių žodžiais, rankdarbių pamokymais, encklopedinėmis žiniomis, nes kaimo bibliotekų lentynos ypač pastaraisiais metais negali pasigirti naujai išleistų knygų gausa.

„Keliaujantis knygų lagaminas“ - viena iš Skaitymo skatinimo akcijų, kurią vykdo jau kelerius metus programos sumanytoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Gaila, kad knygomis galėjome džiaugtis tik tris savaites, nes lagamino laukė jau kita biblioteka. Nespėjome pasigaminti kūrybinių darbelių,tačiau piešėme knygų herojų nuotykius, skaitėme garsiai, kvietėme kitus savo šeimos narius eiti kartu į biblioteką. Nesakome ,,sudieu'' knygų lagaminui, o tariame „iki greito pasimatymo“. Viliamės, kad šauni Skaitymo skatinimo akcija dar gyvuos ilgai.

O dabar pasukime galveles. Kiek maždaug bibliotekų aplankė „Keliaujantis knygų lagaminas“, kiekvienoje sustodamas po 3 savaites, jei žinome, kad kelionės pradžia 2008 m.

Genovaitė Šarskuvienė
bibliotekininkė
Anykščių r.sav. L.ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Rubikių padalinys