Knyga iš profesoriaus Algirdo Avižienio rankų

Knyga iš profesoriaus Algirdo Avižienio rankų

 

Vėlyvą šeštadienio popietę Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Burbiškio filialo vyr. bibliotekininkė Fortūna Rukšienė sulaukė garbaus svečio – pasaulio anykštėno, išradėjo, politiko ir visuomenininko, pasaulinio garso lietuvio profesoriaus Algirdo Avižienio.

Profesorius, kurio pavardė rašoma greta žymiausių XX amžiaus mokslininkų, padovanojo bibliotekai dvi publicistikos meistro Rimanto Vanago knygas „Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai“ bei savo biografijos knygutę, kurią išleido Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė garbingo profesoriaus 80-ojo jubiliejaus proga.

Burbiškio biblioteką ir kaimo bendruomenę remianti gerbiama Šližių šeima iš Pečiulių kaimo, atvyko kartu su savo giminaičiu pirmuoju atkurtojo VDU rektoriumi A. Avižieniu.

Burbiškiečiai dėkingi už dovanotas knygas ir malonią šilumą, paliktą bibliotekoje.

Burbiškio filialo vyr. bibliotekininkė Fortūna Rukšienė