Duris atvėrė atsinaujinusi Andrioniškio biblioteka


Penktadienio popietę vyko atsinaujinusios Andrioniškio bibliotekos atidarymo šventė. Vykdant rajone diversifikacijos projektą, renovuotas dar 1939 metais miestelio centre statytas pastatas, kuriame įsikūrusi biblioteka.

Į šventę atvyko rajono meras Sigutis Obelevičius, mero pavaduotojas Donatas Krikštaponis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas Albertas Miškinis, Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, kiti svečiai, gausus būrys andrioniškiečių. Grojant kapelai „Pelyša“ (vadovas V. Žiukas), simbolinę juostelę perkirpo meras Sigutis Obelevičius, renovavimo darbus vykdžiusios, UAB „Statva“ direktorius Alvydas Petronis ir Andrioniškio bibliotekos bibliotekininkas Antanas Žvikas. UAB „Statva“ direktorius Alvydas Petronis įteikė bibliotekininkui simbolinį raktą.

Atnaujintą pastatą pašventino Andrioniškio parapijos klebonas Virginijus Taučkėla.


Aktoriaus Juozo Bariso skaitomi M. Mažvydo ir L. Didžiulienės–Žmonos tekstai, svečių sveikinimai persipynė su kanklių muzika (mokytoja J. Novikienė).

Prisiminta ir tylos minute pagerbta, buvusi šios bibliotekos bibliotekininkė, prieš mėnesį į amžinybę išėjusi, Auksė Žukienė. Jai parengta paroda „Palikusi dalelę savęs“. Šventėje dalyvavo jos vyras Jonas Žukas ir sūnus Tomas.

Į biblioteką įžengė „personažai“ – Liudvika Didžiulienė-Žmona (Jūratė Pačinskienė), kuri susirinkusius vaišino įspūdingu patiekalu „leguminu“, o žandaras (Raimundas Guobis) ieškojo „draudžiamos literatūros“.

Džiaugiamės atjaunėjusia, gražia, erdvia biblioteka, dėkojame šio projekto sumanytojams, organizatoriams, vykdytojams. Tikimės, jog biblioteka taps patogiu ir patraukliu bendruomenės gyvenimo centru. O už pagalbą ir paramą organizuojant šią šventę, tariame nuoširdų ačiū seniūnui Sauliui Rasalui, seniūnijos darbuotojams, bendruomenės aktyvui.

Parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė