Traupio biblioteka šventė 60-metį

 


2011 m. gruodžio 28 d. Traupio biblioteka šventė gražų 60–ies metų jubiliejų. Renginys vyko pilnutėlėje kultūros namų salėje, atsinaujinusioje po renovacijos Traupio miestelio centro atidarymo šventės metu.

Renginio metu biblioteka pristatė savo veiklą, džiaugėsi šviesiais miestelio gyventojais: ištikimais skaitytojais, aktyviais interneto lankytojais; puoselėjama kraštotyrine veikla, bendradarbiavimu su bendruomene, seniūnija, mokykla. Bibliotekininkė R. Musteikienė pagerbė buvusias bibliotekos darbuotojas: Zitą Lukšienę, Dalią Širmenienę, Audronę Kielienę.
Aktyviausiems skaitytojams buvo padėkota, įteikiant po knygą. Vaizdelį iš kasdienio bibliotekos gyvenimo suvaidino kolegės Kavarsko ir Ažuožerių bibliotekininkės Eugenija ir Daiva.

Biblioteką jubiliejaus proga sveikino Anykščių rajono meras S. Obelevičius, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja A. Miškinienė, metodinio darbo organizatorė V. Kontrimavičienė, Kavarsko ir Ažuožerių bibliotekininkės E. Zajankauskaitė ir D. Agafanovienė .

Šviesioje, jaukioje, naujomis kėdėmis ir dar dažais kvepiančioje kultūros namų salėje gausiai susirinkusiems miestelio gyventojams ir svečiams koncertą dovanojo Traupio saviveiklininkai: moterų ir jaunimo šokių kolektyvai, sportinių šokių šokėjai, gimnastai, spektaklių ištraukomis linksmino traupiečiai aktoriai.Traupio bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Musteikienė