Finansinė atskaitomybė

 


2021

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2021 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 I ketv.

2020

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. IV ketv. finansinės atskaitomybės

Finansinė atskaitomybė už 2020 12 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 III ketv.                        

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 I ketv.


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2019

Finansinė atskaitomybė už 2019 IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2019 III ketv.    

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2019 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 II ketv.
   

Finansinė atskaitomybė už 2019 I ketv.    

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 I ketv.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2018
Finansinė atskaitomybė už 2018 m.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2018 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 II ketv.  

Finansinė atskaitomybė už 2018 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 I ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2018 I ketv.