DĖKOJAME

Iš kairės: Prof. Algirdas Antanas Avižienis ir rašytojas Rimantas Vanagas, Kalifornija, 2011 m. (Nuotraukos autorė Vijoleta   Vanagienė)

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką pasiekė knygų siunta iš Kalifornijos. Tai žinomo ir gerbiamo profesoriaus Algirdo Antano Avižienio dovana Anykščių kraštui.

 

A. A. Avižienio šaknys Anykščiuose. Nors jis pats gimė Kaune ( 1932 m. liepos 8 dieną), jo tėvelis – buvęs Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Avižienis kilęs iš Anykščių (tėvai, seneliai ir proseneliai buvo įsikūrę Jurzdike – R. V.).

1944 m. rudenį Avižienių šeima pasitraukė į Vakarus ir iki 1950 m. gyveno Vokietijoje DP stovyklose. Čia 1949 m. A.A. Avižienis baigė Hanau lietuvių gimnaziją. 1950 m. Avižienių šeima emigravo į JAV ir įsikūrė Čikagoje. 1951 m. A. A. Avižienis įstojo į Ilinojaus valstybinį universitetą ir ten įgijo bakalauro (B.S.) ir magistro (M.S.) laipsnius elektros inžinerijos srityje.

A. A. Avižienis, 1960 metų rudenį Ilinojaus universitete apgynė informatikos mokslų daktaro (Ph.D.) disertaciją sistemų technologijos srityje ir buvo pakviestas dirbti į JPL (Jet Propulsion Laboratory). Tuo metu šios laboratorijos darbuotojai pradėjo planuoti kosminių laivų skrydžius į kitas planetas - Jupiterio, Saturno, Urano ir Neptūno link.

Visą raketinio kosminio laivo valdymą ir ryšius su mokslininkais Žemėje turėjo atlikti tam tikslui sukurtas kompiuteris. 1960 metais geriausi kompiuteriai negęsdami galėjo veikti tik kelias savaites, o kelionės kitų planetų link tęsiasi nuo vienerių iki dešimties metų ir net ilgiau. Numatyta kosminio laivo „Didžioji kelionė“ (Grand Tour) turėjo tęstis 15 metų. Per tą laiką jis privalėjo aplankyti keturias planetas: Jupiterį, Saturną, Uraną ir Neptūną. Metus nagrinėjęs įvairias tokios kelionės galimybes A. Avižienis NASA (Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija) vadovybei pasiūlė statyti kosminiame laive savaime pasitaisantį kompiuterį, kuris galėtų pats pasitikrinti savo gedimus ir pakeisti sugedusias dalis atsarginėmis. 1962 metais gavęs NASA pritarimą jis pradėjo tokio kompiuterio projektavimo darbus. Kompiuteriui buvo parinktas vardas „STAR“ (žvaigždė). Tai yra pavadinimas, sudarytas iš „Self Testing And Repairing“ pirmųjų raidžių. 1970 metais A. Avižienis už STAR kompiuterį gavo JAV patentą.

A. Avižienis 1967 metais paskelbė „fault tolerance“, tai yra „atsparumo gedimams“ principą, kurį pirmasis įdiegė STAR kompiuteryje ir tebegvildena iki šiol. Ta tema  paskelbė daugiau kaip šimtą mokslinių straipsnių.

Išskiriant profesoriaus darbus ir nuopelnus,  didžiausi jo pasiekimai būtų:

- kompiuterinės aritmetikos algoritmas (vadinamas „Avižienio algoritmu“), už kurį buvo įvertintas kaip žymiausias aritmetikos mokslininkas XX amžiuje, prilygintas netgi Pitagorui ar Euklidui;

- save pasitaisančio kompiuterio STAR, skirto NASA rengiamoms tolimoms kosminėms kelionėms, sukūrimas;

- jo sugalvoti kompiuterių patikimumo elementai dabar plačiai naudojami pasaulio aviacijoje (pvz., Boeing kompanijoje) skrydžių saugumui užtikrinti;

- pirmojo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo (1969 m., Čikaga) suorganizavimas (tokie simpoziumai tebevyksta iki šiol);

A. A. Avižienis yra Vytauto Didžiojo universiteto Kaune vienas pagrindinių atkūrėjų (1989 m.) ir pirmasis jo rektorius. Jis taip pat – Nobelio premijos laureato Č.Milošo gimtinės fondo  įsteigėjas. 

Prof. A. A. Avižienis buvo apdovanotas JAV garbės ženklais ir medaliu „Už ypatingus nuopelnus“ („exceptional service“). Jis taip pat apdovanotas aukščiausiu IFIP (International Federation for Information Processing) garbės ženklu – Sidabro šerdimi („Silver Core“).

Už nuopelnus plėtojant tarptautinius mokslo ryšius Prancūzijos Nacionalinis politechnikos institutas Tulūzoje jam suteikė Garbės daktaro (D.H.C.) vardą. 1994 m. Vytauto Didžiojo universiteto Senatas jam suteikė Garbės profesoriaus vardą (P.H.C.).

Už nuopelnus Lietuvai 1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III-ojo laipsnio ordinu.

Beveik visą gyvenimą A. A. Avižienis dirbo UCLA (University of California, Los Angeles).

DĖKOJAME GERBIAMAM  A. A. AVIŽIENIUI  UŽ VERTINGUS LEIDINIUS, KURIE ANYKŠČIUOSE BUS PRIKELTI ANTRAM GYVENIMUI.

KNYGAS SKLAIDYS, SKAITYS, VERTINS, VĖL IŠ NAUJO GRĮŠ PRIE JŲ IŠTAKŲ NAUJI ŽMONĖS, NAUJOS KARTOS.

 

NUOŠIRDŽIAI  DĖKOJAME LINKĖDAMI SVEIKATOS IR ŽMONIŲ GERUMO.

  

Anykščių bibliotekininkų bendruomenė