Tarmės jungia

Tarmės jungia

Š. m. balandžio 6 d. anykštėnai dalyvavo Kupiškio viešojoje bibliotekoje vykusiuose literatūriniuose skaitymuose „Morgas kroštas – morgas roštas“.

Literatūrinius skaitymus organizavo Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kupiškio rajono literatų klubas „Lėvens balsai“, paskyrę juos Tarmių metams bei kupiškėnų literatų klubo penkiolikos metų sukakčiai.

Skaitymuose dalyvavę Anykščių, Biržų, Kupiškio, Rokiškio ir Svėdasų literatai lietuvių kalbos tarmių žemėlapį „nuspalvino“ tarmių ir patarmių lipdukais.

Anykščių rajono literatų klubui „Marčiupys“ atstovavo Regina Banienė, Aušra Miškinienė, Eugenija Pilinkienė ir Vidmantas Plėta. Aušros, Eugenijos ir Reginos skaitomų tarmiškų eilėraščių, pasakojimų, istorijų bei Vidmanto dainų dėka tarmių žemėlapis pasipuošė rytų aukštaičių anykštėnų, rytų aukštaičių uteniškių, rytų aukštaičių panevėžiečių bei pietų aukštaičių (dzūkų) tarmių lipdukais.

Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ literatės Alma Švelnienė (klubo pirmininkė) ir Aldona Širvinskienė žemėlapį „nuspalvino“ rytų aukštaičių svėdasiškių tarmės lipduku.

Anykštėnai dėkoja renginio vedėjai, Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai Linai Matiukaitei, klubo „Lėvens balsai“ pirmininkei Reginai Baltrūnienei, visiems kupiškėnams už svetingumą, skaitymų dalyviams - už bičiulystę, šilumą, nuoširdumą bei galimybę tarmėmis sujungti mintis ir jausmus.

„Jauduliu plaka širdis - dar gyvensim“ (Justas Jasėnas).


Parengė:
Aušra Miškinienė
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja,
„Marčiupio“ klubo koordinatorė


Nuotraukos Jolantos Balabonienės, Reginos Vilčinskienės, Linos Matiukaitės