Iškilių anykštėnų dovanos Viešajai bibliotekai

Rugpjūčio 10 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje su dovanomis apsilankė buvęs LR Valstybės saugumo departamento direktorius Gediminas Grina ir žurnalistas, literatas Linas Bitvinskas.

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys G. Grina Anykščių VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriui padovanojo savo kelerių metų tyrinėjimo rezultatą – kraštotyros darbą „1942 m. Lietuvos generalinės srities gyventojų ūkių surašymas: Viešintų valsčius“, o L. Bitvinskas Viešosios bibliotekos skaitytojams atnešė dovanų savo naujausią knygą „Mažosios istorijos“ (2021 m.).

G. Grinos darbas labai naudingas ne tik kraštotyrininkams, bet ir visiems tiems, kas domisi Viešintų krašto istorija. Gyventojų surašymai nuo seno buvo įprastinė tam tikroje teritorijoje gyvenančių asmenų inventorizacija. Vienas iš tokių surašymų Lietuvoje vyko 1942 metų gegužės 27 dieną. G. Grina, išnagrinėjęs surašymo lapus, saugomus Lietuvos centriniame valstybės archyve, pažymi, kad esminis 1942 m. vykusio surašymo tikslas buvo darbingų asmenų suinventorizavimas. Surašymas buvo vykdomas pagal tuo metu Lietuvą administravusios Vokietijos tvarką. Surašymo metu buvo renkami tokie gyventojų duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; gimimo vieta, jei atvykę; krikšto vieta; sutuoktinio pavardė; vaikai; profesija bei darbovietė. Surašant šeimyninę padėtį, buvo pažymima, kada moteris ištekėjo, kiek pagimdė vaikų ir kiek surašymo metu buvo žinoma gyvų vaikų. 1942 m. surašymo metu Viešintų valsčiuje buvo suskaičiuoti 4357 gyventojai, iš kurių 60 proc. sudarė moterys. Skaitytojai, apsilankę VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje, turės galimybę susipažinti su Viešintų valsčiaus gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus sąvado duomenimis, pateiktais dokumente „1942 m. Lietuvos generalinės srities gyventojų ūkių surašymas (išrašas iš Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomų surašymo lapų): Viešintų valsčius“.

L. Bitvinsko dovana „Mažosios istorijos“ – tai jau penktoji autoriaus knyga, kuriai iliustracijas kūrė dailininkės Justina Sinickienė, Theresa Van Cherry ir Dalia Gilienė. Poeto knygelėje skaitytojai ras ir ankstesnius, ir pačius naujausius autoriaus eilėraščius. Knygos anotacijoje L. Bitvinskas rašo: „Kiek pastebiu, pasaulyje visi nori būti dideli. Augalai, vos išdygę stiebiasi į viršų, vaikai stengiasi kuo greičiau užaugti, o užaugusieji būtinai nori būti kažkuo, kas juos padarytų dar didesniais, sakykim, užimti kažkokias pareigas, gauti kokį nors mokslo laipsnį. Beveik nesutikau tų, kurie nori būti maži“.

Prieš pora savaičių Viešosios bibliotekos skaitytojams savo naujausią knygą „Skiedrų ganytojas“(2021 m.). dovanų atnešė gyvasis Anykščių klasikas, rašytojas Rimantas Povilas Vanagas. Linksmai graudžioje istorijoje pasakojama apie staliaus Rapolo Adomonio šeimos gyvenimą sovietmečio Lietuvoje. Įvykiai ir veikėjų portretai paremti tikrais faktais, autentiškais autoriaus prisiminimais. R. P. Vanago knyga – tai savotiškas liudijimas apie anuometinės politinės sistemos absurdiškumą, garbės, tiesos, dvasinių idealų ilgesį.

Dėkojame rašytojui R. P. Vanagui, atsargos pulkininkui G. Grinai bei žurnalistui L. Bitvinskui už jų dovanas Viešajai bibliotekai.

Birutė VENTERAITIENĖ