Su daina per gyvenimą…

Labai gražią spalio 27 d. pavakarę Andrioniškio bendruomenės salė vos galėjo sutalpinti daugybę žiūrovų. Į savo kūrybinės veiklos 15-os metų sukakties koncertą “Su daina per gyvenimą” juos pakvietė Andrioniškio kaimo kapela “Pelyša”, nuo pirmos dienos vadovaujama be galo darbštaus ir talentingo vadovo Vytauto Žiuko.


2002 m. lapkričio 29 d. kapela pirmą kartą pasirodė Mikierių tilto atidaryme. 2005 m. Anykščiuose vykusioje respublikinėje kapelų šventėje “Gaida” ji buvo oficialiai pakrikštyta vandeniu, kaip tada sakė šventės vedėja, pasemtu iš Pelyšos upelio. “Pelyša” daug grojo, dainavo, daug dainų išmoko, o pačias gražiausias sudėjo į kompaktinę plokštelę “Atėjo graži vasarėlė”. Už tai, kad turime tokią kapelą, reikia padėkoti tuometiniam Andrioniškio seniūnijos seniūnui Vaclovui Marcinkevičiui, pasakiusiam: “ Kapela gros…” ir jį pakeitusiam Sauliui Rasalui, per didelius vargus iškovojusiam galimybę renovuoti bendruomenės salę, kad kapela turėtų kur repetuoti ir koncertuoti…

“Pelyša” visada buvo ir yra unikali nepaprastai gabiais liaudies muzikantais ir išskirtinių balsų dainininkais. Kas kartą išgirdo, tas niekada nepamirš nepakartojamo Rimo Jasikonio ir Antano Valentinavičiaus dueto, kapelos lakštingalos Onutės Velutienės nuostabaus balso, Zosės ir Antano Kavoliūnų vingiuojamų melodijų. Tačiau laikas bėga, skaičiuodamas metus, baltai dabindamas plaukus ir veiduose įrėždamas raukšleles, pasiimdamas geriausius… Mūsų tarpe Onutės ir Rimo jau nebėra...

Šiandien kapela – puikus būrys draugų, mylinčių dainą. Ji skamba Andrioniškyje, rajone ir už jo ribų. Šių metų vasarą “Pelyšą”turėjo galimybę pamatyti visa Lietuva – Lietuvos televizijos laidoje “Mūsų miesteliai” kapela atliko porą populiariausių savo dainų.

Kokia šventė be geriausių draugų pasveikinimo? Šiandien žiūrovai negalėjo nesigėrėti Viešintų kaimo kapelos “Vingerinė”, vadovaujamos Roberto Raišelio ir Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos “Susiedai”, kuriai vadovauja Justinas Kanaporius, skambia daina, Anykščių Kultūros centro kolektyvo “Saulašarė”, vadovaujamo Irmos Baukytės, šokiu… Draugystė dar kartą įrodė, ką ji gali: Vytautas su Robertu yra ne tik geri draugai, bet ir dažnai talkininkauja vienas kitam rengiamuose koncertuose ir projektuose, o su Justinu – netgi bendradarbiai, kartu ugdantys jaunuosius muzikantus Anykščių Muzikos mokykloje.

Kaip ir kiekviena šventė, taip ir ši, turi pradžią ir pabaigą. Ilgai nenutilę žiūrovų aplodismentai dar kartą įrodė, kad dvi valandos, praleistos kartu, buvo gražus ir prasmingas laikas. Kapelos muzikantai nuoširdžiai dėkoja už gražiausius sveikinimus ir dovanas andrioniškiečiams ir seniūnei Laimutei, draugams, Anykščių Kultūros centro darbuotojams ir vadovei Dijanai už suteiktą didelę pagalbą, organizuojant šią šventę, sakydami: “Iki naujų susitikimų”…


Antanas Žvikas, bibliotekininkas