TEISĖS AKTŲ GIDAS

-------------------- ---------------------- ----------------------------

TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-06-01 Nr. 23

     Nustatyti ES ir kitų Europos valstybių sąrašai, iš kurių grįžusiems Lietuvos piliečiams (taip pat atvykusiems tų šalių piliečiams) privaloma ar neprivaloma saviizoliacija
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašų nustatymo
(2020-05-29 Nr. V-1344, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11694, įsigalioja 2020-06-01)

     Patvirtinti nauji reikalavimai paslaugų teikimui, prekybai viešose prekybos vietose, laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų
(2020-05-29 Nr. V-1317, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11566, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Pateiktos rekomendacijos paslaugų teikimo, prekybos, laisvalaikio ir pramogų vietoms
(2020-05-31)

     Patvirtinti nauji reikalavimai kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-28 Nr. V-1313, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11568, įsigalioja 2020-06-01)

Kultūros ministerijos pranešimas
Patvirtintos kultūros renginių organizavimo rekomendacijos
(2020-05-29)

Kultūros ministerijos pranešimas
Renginiai galės pritraukti daugiau žiūrovų
(2020-05-27)

     Patvirtinti nauji reikalavimai sporto varžybų organizavimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-28 Nr. V-1312, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11567, įsigalioja 2020-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimas
Lietuvoje vėl galės vykti tarptautinės varžybos, sporto renginiuose galės dalyvauti žiūrovai
(2020-05-28)

     Nuo 2020-06-01 neteko galios šie Sveikatos apsaugos ministro sprendimais patvirtinti reikalavimai:
– prekybos ir paslaugų teikimo vietoms
– vaistinėms
– grožio paslaugų teikimo vietoms
– archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui
– renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymui
– asmeninių švenčių viešose atvirose ir uždarose erdvėse organizavimui
– individualių sporto veiklų, fizinio aktyvumo pratybų ir aukšto meistriškumo sporto pratybų metu
– aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimui
– pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui
– laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje
– atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose
– transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminams bei teoriniams ir praktiniams mokymams
– užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminų organizavimui asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas
– plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2020-05-29 Nr. V-1328, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11680, įsigalioja 2020-06-01)

     Atnaujinti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1319, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11571, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Atnaujinti reikalavimai maitinimo įstaigoms
(2020-05-29)

      Atnaujinti reikalavimai keleivių vežimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. V-1309, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11371, įsigalioja 2020-05-28)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Atnaujinti reikalavimai, kaip saugiai organizuoti keleivių vežimą
(2020-05-28)

     Atnaujinti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui ir vasaros stovykloms
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1320, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11572, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Sušvelninti sveikatos saugos reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizatoriams ir vasaros stovykloms
(2020-05-30)

     Atnaujinti reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1339, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11689, įsigalioja 2020-06-01)

Atnaujinti reikalavimai bendrojo ugdymo organizavimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1245 „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1342, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11692, įsigalioja 2020-06-01)

Atnaujinti reikalavimai aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1246 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1341, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11691, įsigalioja 2020-06-01)

     Atnaujinti reikalavimai stacionarioms socialinės globos įstaigoms
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1329, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11681, įsigalioja 2020-06-01)

     Atnaujinti reikalavimai nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniams vaikų globos namams
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1142 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1321, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11574, įsigalioja 2020-06-01)

     Atnaujinti reikalavimai socialinių paslaugų namuose teikimui ir socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems organizavimui namuose
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1337, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11687, įsigalioja 2020-06-01)

     Sumažintas saugus atstumas, kurio turi laikytis pacientai, laukdami patekimo į polikliniką
     Dabar, laukdami patekimo į polikliniką, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1 m atstumo (buvo – 2 m atstumo)
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 ,,Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1343, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11693, įsigalioja 2020-05-30)

     Atnaujinti reikalavimai lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonams
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1165 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1340, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11690, įsigalioja 2020-06-01)

     Nuo 2020-07-01 buitiniams vartotojams mažėja elektros energijos kaina
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-796 „Dėl UAB „Ignitis“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. O3E-454, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11490)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pranešimas
Mažėja elektros energijos kainos buitiniams vartotojams
(2020-05-28)

     Nuo 2020-07-01 buitiniams vartotojams mažėja gamtinių dujų kaina
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2020-05-28 Nr. O3E-466, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11468)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pranešimas
Nuo 2020 m. liepos 1 d. buitiniams vartotojams mažėja gamtinių dujų kaina
(2020-05-28)