Kalbasi susitikę

Kalbasi susitikę
Vanda Juknaitė

„Šioje knygoje skelbiami 2002–2010 metais spaudoje išsibarstę Vandos Juknaitės pašnekesiai su skirtingų išsilavinimų ir profesijų žmonėmis. Kaip ankstesnėse rašytojos knygose, taip ir šioje, pokalbiais perteikiamą socialinę įvairovę nustelbia iš susitikimo su savimi ir Kitu atsirandanti vidinė tikrovė ir ją į vientisą pasakojimą sujungianti mintis apie drąsą gyventi. Pokalbiai rodo, kad šioji drąsa dažnai – iracionalus vidinės valios aktas. Jis naikina skirtį tarp įvairių išsilavinimų ir profesijų žmonių, ir parodo, jog kultūros gyvastį palaikantys impulsai randasi kasdienybės plotmėje.

Ši Vandos Juknaitės knyga atveria platų, įvairialypį, esmingai tikrą ir pozityvų gyvenimo vaizdinį, kuriame pro gyvenimo tragizmą prasišviečia vilties gyventi šviesa", – Gitana Vanagaitė

„Keistas dalykas, pokalbiai sustabdo, tarytum kalbėtumės čia ir dabar. Ir sustabdo gal net ne žodžiais, o santykio skaidrumu. Žmogiškų ryšių skaidrumu, kuriuos taip netikėtai išgrynino bėgantis laikas", – Vanda Juknaitė, 2020 kovas

Knygoje rasite pokalbius:

Apie mėlyną. Su dailininke Eva Labutyte
Aš nuolat šoku per ugnies lanką. Su skulptoriumi Stanislovu Kuzma
Apie išsitrinančias jungtis. Su profesore Viktorija Daujotyte
Turbūt. Taip. Ir tikrai taip. Su profesore Vanda Zaborskaite
Esu įkaitas. Su rašytojo Balio Sruogos dukra Dalia Sruogaite
Mano žmonės sugebėjo. Su austrų žurnalistu, vertėju Corneliusu Helliu
Kuo rizikuoja religiją keičiantis žmogus. Su rašytoja Jurga Ivanauskaite
Su mūsų trumpais sakiniais skraido daug tylos. Susirašinėjimas su rašytoju Icchoku Meru
Mes kalbamės. Vanda Juknaitė, Gitana Vanagaitė, Ginta Čingaitė, Žydronė Kolevinskienė