Naujienos

Vasario 16-osios popietė „Aš ir Lietuva“ Mačionių bibliotekoje

Vasario 15-osios popietę, po dvejų metų pertraukos mes pagaliau ir vėl susirinkome švęsti laisvę kartu. Šie dveji metai negrįžtamai pakeitė daugelio mūsų gyvenimą.

Vasario 16-oji yra labai ypatinga diena mums lietuviams. Kiekvienas ją paminime skirtingai, o štai kaip paminėjome šią šventę mes:
- Mačionių kultūros namuose vyko viktorina „Aš ir Lietuva“.
- žaidėme smiginį,
- skaitėme eiles apie Lietuvą,
- darėme paveikslėlius su Lietuvos vėliavos spalvomis dažyta vilna su svečiais atvykusiais iš Skiemonių kaimo.

Labai tikimės, kad visi nuostabiai paminėjote šią šventę...  iki kitų susitikimų...

Parengė Mačionių filialo bibliotekininkė Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė
Nuotraukos: Janės Šidlauskienės, Ivetos Stankevičiūtės-Požėlienės