Naujienos

Suintrigavo vienuolis, kuris gali būti paskelbtas Šventuoju. Kodėl Surdegis gali turėti Šventąjį? Rašomos knygos autorė ir pavadinimas.

Zosima (Dmitrijus Rašinas, gimė 1840 10 24 (11 06), mirė 1912 01 26 Surdegyje (palaidotas stačiatikių kapinėse, 2012 10 palaikai perkelti į Antruosius Sarsus, Rusijos Federacija) – archimandritas, kalinys. 1870 metais jis tapo vienuoliu. Vadovavo vienuolyno kūrimui netoli Krasnojarsko. 1883 metais buvo pakeltas į igumenus. 1886 metais tapo Penzos ir Saransko vyskupu archimandritu. 1888 metais buvo perkeltas į Vologodsko vyskupiją Velikij Ustiugo vienuolyną, 1892 metais – į Suzdalės vienuolyną, 1895 metais – į Krasnojarską. Vėliau išvyko į Sarsus. Čia rūpinosi vienuolynų kūrimu. Nuteistas vienuolikai metų katorgos darbų už nepilnamečių vienuolių tvirkinimą. Carui tarpininkaujant jis iš Vilniaus gub. kalėjimo 1911 metų gruodžio 26 dieną buvo perkeltas į Surdegio vienuolyną. Čia jam buvo paskirta didelė, šviesi, šilta ir sausa celė Dievo Motinos Ėmimo į dangų cerkvės pastate. Greta buvo įsikūręs ir vienuolyno vyresnysis, kuris jį kasdien lankydavo. Zosimą aplankė gera jo draugė ir gerbėja Vilniaus moterų vienuolyno vienuolė Apolinarija, Antalieptės vienuolyno vienuolės. Visus jis tikino esąs nekaltas. Ant krūtinės nešiojo suveriamąją ikoną, kurią jam dovanojo Rusijos imperatoriaus Aleksandro II žmona Marija Aleksandrovna. Laiškus diktuodavo vienuolyno raštininkui Afanasijui Novikovui. 1912 metų sausio 26 dieną Zosima mirė. Jo laidotuvės labai užsitęsė dėl tokios priežasties: Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupas davė nurodymą jį palaidoti kaip pasaulietį vienuolyno kapinėse. Tačiau gauta ir Kauno gubernatoriaus telegrama, leidžianti palaikus pervežti į Permės guberniją. Teko palaukti, kol išsiaiškinta, ką daryti. Karstas su velionio palaikais buvo patalpintas į didelę medinę dėžę. Tik devintą dieną po mirties archimandritas buvo palaidotas Surdegio stačiatikių kapinėse. Jo laidotuvėse dalyvavo Panevėžio šventikas G. Spaskis, Panevėžio realinės m-los mokytojas V. Bazilevskis, rusų rašytojas, dviejų knygų apie Zosimą autorius rusų rašytojas Aleksandras Žirkevičius. Pastarojo dėka po keleto mėnesių ant archimandrito kapo buvo pastatytas medinis kryžius su tokio turinio užrašu: „Buvęs archimandritas Zosima (pasaulietinis vardas Dmitrijus Rašinas), uolus vienuolynų steigėjas, atsidavęs misionierius tarp stabmeldžių, įžymus pamokslininkas, labdarys Evangelijos dvasioje, klusnus kryžiaus nešėjas, apraudotas ir laiminamas gausybės gerbėjų mirė 1912 m. sausio 26 d.“. Žirkevičius savo knygose įrodinėjo, kad archimandritas buvo nubaustas neteisėtai, paprasčiausiai jis buvęs apšmeižtas. Tas įrodinėjama ir Rusijojos Federacijoje spaudai parengtoje naujoje knygoje apie jį. 2012 metais archimandrtito palaikai buvo pervežti į Antruosius Sarsus. Ketinama jį kanonizuoti. Gali būti, kad artimiausioje ateityje Surdegis galės didžiuotis, kad vienas šventasis gyveno ir mirė Surdegio vienuolyne. Trečiosios knygos apie archimanditą Zosimą rankraštis jau anksčiau buvo eksponuotas bibliotekos parengtoje parodoje. Knygą parašė bibliotekininkė Natalija Bragina ir jeriejus Andrejus Ryžakovas. Su N. Bargina susirašinėju. Reikės pasirūpinti, kad knyga pasiektų didžiąsias šalies ir Anykščių bibliotekas.