Naujienos

KNYGOS TIPAI PAGAL SOCIALINĘ PASKIRTĮ  1.OFICIALIOJI
  2.MOKSLINĖ
  3.MOKSLO POPULIARINIMO
  4.MASINĖ
  5.MOKOMOJI
  6.GAMYBINĖ
  7.NORMATYVINĖ
  8.GROŽINĖ
  9.INFORMACINĖ
10.ŽINYNINĖ

 

1.OFICIALIOJI – [lot. officialis – smulkus valdininkas] – leidinys, kuriame spausdinama įstatymų, normatyvų ar direktyvų medžiaga ir kurie leidžiami valstybinių ir nevyriausybinių įstaigų, organizacijų vardu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

2.MOKSLINĖ – leidinys, kuriame skelbiami teoriniai ir (arba) eksperimentiniai tyrimai, mokslo ir kultūros istorijos veikalai, dokumentai, archyvų medžiaga (pvz.: monografija, mokslinė ataskaita).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

3.MOKSLO POPULIARINIMO – leidinys, kuriame nespecialistui suprantama forma ir stiliumi aprašomi mokslo, kultūros, technikos dalykai, mokslinių ieškojimų metodai ir kryptys, pateikiamos mokslininkų biografijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

4.MASINĖ – leidinys, skirtas plačiam skaitytojų ratui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

5.MOKOMOJI – leidinys, kuriame mokslinio ir taikomojo pobūdžio žinios išdėstytos susisteminta, patogia mokytis ir dėstyti tvarka (pvz.: vadovėlis, pratimų rinkinys).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

6.GAMYBINĖ – leidinys, kuriame spausdinama technikos, technologijos bei gamybos organizacijos informacija, skirta įvairios kvalifikacijos specialistams, dirbantiems gamyboje.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

7.NORMATYVINĖ – leidinys, kuriame spausdinamos technikos, ekonomikos, gamybos ar kitų veiklos sričių taisyklės, normos (pvz. kainynas, patentas, projektas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

8.GROŽINĖ – leidinys, kurio turinį sudaro vienas ar keli grožinės literatūros kūriniai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

9.INFORMACINĖ – leidinys, teikiantis susistemintas žinias apie dokumentus (skelbtuosius, neskelbtuosius, neskelbiamus) arba pirminiuose šaltiniuose esančių žinių analizės ir apibendrinimo rezultatą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

10.ŽINYNINĖ – leidinys, teikiantis glaustas mokslines ar taikomojo pobūdžio žinias, išdėstytas patogia greitai jų paieškai forma; neskirtas ištisam skaitymui (enciklopedija, žodynas, adresų knyga, telefonų knyga, žinynas ir kt.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų