Naujienos

LAPAS. PUSLAPIS

  1.LAPAS
  2.VERSO
  3.(PAGRINDINIS) ANTRAŠTINIS LAPAS
  4.PRIEŠANTRAŠTINIS LAPAS
  5.BENDRASIS ANTRAŠTINIS LAPAS
  6.VIDINIS ANTRAŠTINIS LAPAS
  7.FOLIACIJA
  8.PUSLAPIS
  9.PUSLAPIO LAUKELIS
10.PUSLAPIO FORMATAS
11.PUSLAPIŲ NUMERACIJA
12.PUSLAPIO NUMERIS
13.ĮKLIJA

 

1.LAPAS – sudėtinė knygos bloko dalis, kur išdėstomas turinys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

2.VERSO [lot. versus – apverstas] – knygos lapo kita (užpakalinė) pusė.
Į viršų

 

3.(PAGRINDINIS) ANTRAŠTINIS LAPAS – leidinio pradžios lapas, kuriame pateikiami svarbiausieji leidiniui atpažinti duomenys: autorius, antraštė, išleidimo duomenys, leidinio paskirtis ir kt. Gali būti rašomi pirmojoje antraštinio lapo pusėje arba abiejose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

4.PRIEŠANTRAŠTINIS LAPAS – pirmas knygos bloko puslapis prieš antraštinį lapą, kuriame pateikiama knygos antraštė, autoriaus pavardė arba dalis leidybinių duomenų. Dažnai dedamas, kai knygoje yra priešlapis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

5.BENDRASIS ANTRAŠTINIS LAPAS, pagrindinis antraštinis lapas – daugiatomio ar serijinio leidinio antraštinis lapas, kuriame atspausdinti bendri visiems tomams leidinio duomenys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

6.VIDINIS ANTRAŠTINIS LAPAS – atskiras knygos lapas (dažniausiai jų būna keletas), kuriame užrašyta kūrinio dalies, skyriaus ar kt. antraštė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

7.FOLIACIJA [lot. folium – lapas] – knygos lapų numeracija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

8.PUSLAPIS – viena rankraščio ar leidinio lapo pusė. Puslapyje komponuojamas tekstas, iliustracijos, informacijos elementai (puslapių numeracija, skyrių ar puslapinės antraštės, išnašos).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

9.PUSLAPIO LAUKELIS, paraštė – nespausdinta knygos puslapio dalis, įrėminanti tekstą. Skiriama: viršutinė, išorinė, apatinė ir vidinė (nugarėlės) paraštė. Paraštė apsaugo teksto kraštus nuo sutepimo, apgadinimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

10.PUSLAPIO FORMATAS – parametrų, nusakančių dokumento išdėstymą puslapyje, rinkinys (paraščių dydžiai, puslapinių antraščių ir paraščių išdėstymas, puslapio skaidymas į skiltis, išnašų vieta ir kt. parametrai, nusakantys puslapio vaizdą).
Į viršų

 

11.PUSLAPIŲ NUMERACIJA, paginacija – knygos puslapių, skilčių žymėjimas eilės numeriais – raidėmis, arabiškais arba romėniškais skaitmenimis.
Į viršų

 

12.PUSLAPIO NUMERIS, koloncifra [vok. Kolumnenziffer] – knygos puslapio ar skilties eilės numeris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

13.ĮKLIJA – atskiras lapas su spausdintu tekstu ar iliustracija, įklijuotas į knygą; įklija gali būti kitokio popierius ir skirtingo formato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų