Naujienos

KNYGOS VIDUS. PAGALBINIS TEKSTAS. PAGALBINIS INFORMACINIS TEKSTAS

1.TURINYS
2.DEŠIMTAINĖ NUMERACIJA
3.PUSLAPINĖ ANTRAŠTĖ
4.ANOTACIJA
5.ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS
6.PAGALBINĖ RODYKLĖ
7.ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ
8.ANTRAŠČIŲ RODYKLĖ
9.AUTORIŲ RODYKLĖ
10.CHRONOLOGINĖ RODYKLĖ
11.VARDŲ RODYKLĖ
12.KOLEKTYVŲ RODYKLĖ
13.TEMINĖ RODYKLĖ
14.DALYKŲ RODYKLĖ
15.VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ


 

1.TURINYS – informacijos elementas – svarbiausių knygos dalių, straipsnių pavadinimų su autorių pavardėmis ir nurodytais puslapiais sąrašas, pateikiamas leidinio pradžioje arba gale.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

2.DEŠIMTAINĖ NUMERACIJA – leidinio teksto dalių žymėjimas turinyje dešimtaine skaičiavimo sistema, kai tekstas skirstomas į 10 dalių, kurių kiekviena toliau skirstoma į 10 skyrių (padalinių), o pastarieji vėl ta pačia dešimtaine sistema skirstomi į skirsnius ir t. t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

3.PUSLAPINĖ ANTRAŠTĖ, kolontitulas – knygos informacinė pagalbinė teksto dalis – sutrumpinta antraštė, spausdinama kiekviename puslapyje virš teksto arba po juo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

4.ANOTACIJA [lot. annotatio – pastaba] – knygos turinio, paskirties, formos ir kitų savybių trumpas apibūdinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

5.ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS – knygos pagalbinio teksto dalis su nuoroda į puslapius, kuriuose iliustracijos išspausdintos.

Į viršų

 

6.PAGALBINĖ RODYKLĖ – bibliografinio ištekliaus pagalbinio teksto arba knygos dalis, pateikianti duomenis apie tekste minimus asmenis, dalykus, vietovardžius kitokiu aspektu negu pagrindiniame tekste ir nukreipianti į konkrečius puslapius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

7.ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ – knygos pagalbinė rodyklė, kurioje abėcėlės tvarka surašyti tekste minimi asmenys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

8.ANTRAŠČIŲ RODYKLĖ – bibliografinio ištekliaus pagalbinė rodyklė, kurioje abėcėlės tvarka surašytos nurodytų dokumentų antraštės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

9.AUTORIŲ RODYKLĖ – bibliografinio ištekliaus pagalbinė rodyklė, kurioje abėcėlės tvarka surašyti dokumentų autoriai ir sudarytojai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

10.CHRONOLOGINĖ RODYKLĖ – bibliografinio ištekliaus pagalbinė rodyklė, kurioje bibliografinių įrašų numeriai surašyti pagal dokumentų išleidimo metus ar parašymo datas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

11.VARDŲ RODYKLĖ – bibliografinio ištekliaus pagalbinė rodyklė, kurioje abėcėlės tvarka surašyti dokumentuose minimi asmenvardžiai, vietovardžiai, kolektyvų pavadinimai ir kt. vardai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

12.KOLEKTYVŲ RODYKLĖ – knygos pagalbinė rodyklė, kurioje surašyti tekste minimi organizacijų, įstaigų, įmonių ir panašūs pavadinimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

13.TEMINĖ RODYKLĖ – knygos pagalbinė rodyklė, kurioje surašytos jame nagrinėjamos temos.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

14.DALYKŲ RODYKLĖ – knygos pagalbinė rodyklė, kurioje abėcėlės tvarka surašytos dalykinės rubrikos, atspindinčios jos dalių (fragmentų) turinį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

15.VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ – knygos pagalbinė rodyklė, kurioje abėcėlės tvarka surašyti minimų geografinių vietų pavadinimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų