Naujienos

KNYGOS VIDUS. PAGRINDINIS TEKSTAS

1.TEKSTAS
2.EPIGRAFAS
3.MOTO
4.EILUTĖ
5.PASTRAIPA
6.AKAPITAS
7.AKROSTICHAS
8.DALIS
9.FRAGMENTAS
10.SKYRIUS
11.POSKYRIS
12.SKIRSNIS
13.PARAGRAFAS
14.RUBRIKA
15.PUNKTAS
16.VOKABULA
17.ŽVAIGŽDUTĖ
18.IŠNAŠA


 

1.TEKSTAS [lot. textum – ryšys, junginys] – knygos turinys: duomenys, pateikti ženklais, simboliais, žodžiais, žodžių junginiais, pastraipomis, sakiniais, lentelėmis arba kitoks ženklų išdėstymas, siekiant perteikti reikšmę skaitytojui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

2.EPIGRAFAS [gr. epigraphē – įrašas, užrašas] – posakis, citata ar kito veikalo ištrauka, pateikta prieš kūrinį ar jo dalį kaip įžanga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

3.MOTO [it. motto – sąmojis] – knygos pradžioje ar prieš skyriaus tekstą pateikta kito kūrinio citata ar aforistinis posakis, susijęs su jo turiniu, idėja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

4.EILUTĖ – žodžiai, raidės, natos ir kiti ženklai, išdėstyti vienoje horizontalioje knygos puslapio linijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

5.PASTRAIPA – teksto dalis, prasidedanti nauja eilute iki kitos naujos teksto eilutės.
Į viršų

 

6.AKAPITAS [lot. a capsite – nuo skirsnio, pastraipos] – knygos skirsnio, pastraipos pirmoji eilutė, paprastai atitraukta nuo krašto, gali būti pradedama didesnėmis, ornamentuotomis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

7.AKROSTICHAS [gr. akros – išorinis, kraštinis + stichos – eilutė] – eiliuoto kūrinio eilučių vienodose pozicijose (dažniausiai eilučių pirmosiomis raidėmis) įrašytas vardas, žodis ar posakis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

8.DALIS – knygos padala (skyrius, poskyris, skirsnis), dažniausiai turinti antraštę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

9.FRAGMENTAS [lot. fragmentum – nuolauža] – knygos dalis, teksto ištrauka.

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

10.SKYRIUS – knygos dalis, paprastai turinti savo antraštę ar eilės numerį.

Į viršų

 

11.POSKYRIS – knygos teksto skyriaus dalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

12.SKIRSNIS – smulki teksto dalis, skyriaus ar jo poskyrio padala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

13.PARAGRAFAS [gr. paragraphos – ženklas šalia teksto] – knygos teksto dalis, skyrius žymimas § ženklu.
Į viršų

 

14.RUBRIKA [lot. rubrica < ruber – raudonas] – knygos skyriaus, poskyrio ar paragrafo antraštė arba periodinio leidinio vieta, kurioje nuolat spausdinama tos pačios rūšies informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

15.PUNKTAS [lot. punktum – taškas] – leidinio smulki padala, žymima skaitmeniniu ar raidiniu numeriu.

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

16.VOKABULA [lot. vocabulum – žodis, pavadinimas] – žodyno straipsnio antraštinis žodis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

17.ŽVAIGŽDUTĖ, asteriskas – žvaigždutės formos ženklas, kuriuo tekste pažymimos išnašos. Žvaigždutėmis gali būti skiriamos teksto dalys, nurodoma teksto pabaiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

18.IŠNAŠA – teksto paaiškinimas, pastaba, nuoroda į informacijos šaltinį, ji spausdinama puslapio apačioje po tekstu, po leidinio pagrindinio teksto, kartais pačiame tekste. Išnaša susiejama su teksto žodžiais žvaigždute ar skaičiumi ir spausdinama smulkesniu šriftu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų