Naujienos

SPAUSTUVINIS ŠRIFTAS. I

 

 1.SPAUSTUVINIS ŠRIFTAS
 2.GARNITŪRAS 
 3.PUNKTAS 
 4.TEKSTINIAI ŠRIFTAI 
 5.KEGELIS 
 6.DEIMANTAS 
 7.PERLAS 
 8.NONPARELIS 
 9.MINIONAS 
10.PETITAS 
11.BORGIS
12.KORPUSAS 
13.CICERAS 
14.MITELIS 
15.TERCIJA 
16.TEKSTIS 
17.PUSKVADRATIS 
18.KONKORDANSAS 
19.KANONAS 
20.ŠVIESUS ŠRIFTAS 
21.PUSJUODIS ŠRIFTAS 
22.JUODASIS ŠRIFTAS 
23.KURSYVAS 
24.ANTRAŠTINIS ŠRIFTAS 

 

 

 

 1.SPAUSTUVINIS ŠRIFTAS – svarbiausia renkamojo šrifto rūšis, kuriuo spaustuvėje spausdinamos knygos, periodinė spauda ir kt. leidiniai. Pagal stilių skirstomas į garnitūrus, būna įvairaus dydžio (kegelis), sodrumo (šviesus, pusjuodis, juodas), pasvirimo (status, kursyvas), pločio (siauras, normalus, platus).

 

 

 


Į viršų

 


2.GARNITŪRAS
[pranc. garniture] – įvairaus dydžio, vientiso stiliaus ir paskirties spaustuvinių šriftų rinkinys.

 

 

 

 

 Į viršų 
3.PUNKTAS
[lot. punctum – taškas, dūris] – mažiausias spaustuvinių matų sistemos ilgio vienetas, lygus 0,3759 mm. Punktais reiškiami šriftų dydžiai (kegelis), matuojami spausdinamieji elementai, tarpinė medžiaga, rinkinio formatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Į viršų 
4.TEKSTINIAI ŠRIFTAI
– spaustuviniai šriftai, kurių kegelis (dydis) yra nuo 6 iki 12 punktų. Jie skirti knygų, žurnalų, laikraščių tekstams rinkti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų 
5.KEGELIS [vok. Kegel] – spaustuvinio šrifto matmuo, literos dydis (atstumas tarp literos viršutinės ir apatinės briaunos), matuojamas punktais.

 

 

 

 

 

 

 

 Į viršų 
6.DEIMANTAS [pranc. diamant] – smulkus spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (4 punktai – apie 1,5 mm).

 

 

 

Į viršų 
7.PERLAS [pranc. perle – perlas] – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (5 punktai). Labai smulkus, Lietuvos spaustuvininkų retai vartojamas.

 

 Į viršų 
8.NONPARELIS [pranc. nonpareille] – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (6 punktai). Vartojamas neištisai skaitomam tekstui spausdinti (žodynams, žinynams, išnašoms, bibliografinėms nuorodoms, metrikai ir pan.).

 

 

 Į viršų 
9.MINIONAS, kolonelis [pranc. mignon – mažytis] – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (7 punktai – 2,63 mm). Lietuvoje juo daugiausia spausdinami informaciniai leidiniai.

 

 


Į viršų 10.PETITAS [pranc. petit – mažas] – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (8 punktai – 3,01 mm). Juo spausdinamas enciklopedijų, laikraščių, žurnalų tekstas, knygų informacinės teksto dalys (išnašos, turinys ir kt.).

 

 Į viršų 
11.BORGIS, borgesas [vok. Borgis < it. borghese – miestiškas] – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (9 punktai – 3,38 mm). Lietuvoje dažniausiai juo renkami laikraščių ir knygų tekstai.

 

 

 


Į viršų 
12.KORPUSAS – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (10 punktų – 3,76 mm). Pavadinimas kilęs iš knygos Corpus juris civilis (1583), kuri pirmą kartą buvo išspausdinta tokio didumo šriftu. Lietuvoje dažniausiai spausdinamos knygos, žurnalai.

 

 

 


Į viršų 
13.CICERAS – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (12 punktų – apie 4,5 mm); juo spausdinamos knygos vaikams, mažesnės knygų, žurnalų bei laikraščių antraštės. Pavadintas pagal Marko Julijaus Cicerono laiškų šrifto dydį.

 

 

 


Į viršų 
14.MITELIS [vok. Mittel – vidurys] – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (14 punktų – 5,16 mm). Lietuvoje retai vartojamas.

 

 

 Į viršų 
15.TERCIJA [lot. tertia – trečia] – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (16 punktų – 6 mm). Naudojamas vaikų knygoms, antraštėms spausdinti.

 

 

 


Į viršų 
16.TEKSTIS – spaustuvinis šriftas, lotyniško raidyno šriftų kegelis (20 punktų – 7,52 mm).

 

 

 


Į viršų 
17.PUSKVADRATIS – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 24 punktai (9 mm). Juo spausdinamos antraštės, vaikų knygos.

 

 

 


Į viršų 
18.KONKORDANSAS [lot. concordans – atitinkantis] – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis yra 36 punktai (13,53 mm).

 

 

 


Į viršų 
19.KANONAS – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis yra 40 punktų (15,04 mm).

 

 

 


Į viršų 
20.ŠVIESUS ŠRIFTAS – mažas spaustuvinio šrifto sodrumas.

 

 


Į viršų 
21.PUSJUODIS ŠRIFTAS – vidutinis spaustuvinio šrifto sodrumas.

 

 

 


Į viršų 
22.JUODASIS ŠRIFTAS – didelis spaustuvinio šrifto sodrumas.

 

 

 


Į viršų 
23.KURSYVAS [lot. cursivus – bėgantis] – į dešinę pasviręs spaustuvinis šriftas, panašus į ranka rašytas raides, vartojamas norint ką išskirti (pabrėžti) tekste.

 

 

 


Į viršų 
24.ANTRAŠTINIS ŠRIFTAS – šriftas, tinkantis knygų antraštėms.

 

 

 

 

 

 

Į viršų