Naujienos

Troškūnų bibliotekoje nuotraukų paroda „Išsaugoti prisiminimai“

Fotografija užfiksuoja amžinybę, iš tikrųjų įrodydama, kad amžinybės akivaizdoje viskas yra tik trumpas momentas.“ (Ali Smithas)

Troškūnų bibliotekoje veikia paroda „Išsaugoti prisiminimai. Nuotraukos iš Troškūnų seniūnijos 1960-1980 m. archyvo“.

Vietos, įvykiai, žmonės... Nespalvotos, išblukusios nuo laiko senos fotografijos saugo praeitį. Senose nuotraukose matome, kaip tuomet atrodė Troškūnai, ką veikė ir kuo gyvenos to meto žmonės, kaip ir kokias šventes švęsdavo, kokios tradicijos gyvavo.

Viena iš tokių tradicijų, būdinga tik šiam laikotarpiui buvo vardynos – vardo suteikimo kūdikiui šventė. XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje sovietinė valdžia Lietuvoje mėgino vietoj krikštynų įteisinti vardynas, kaip religinio turinio neturinčią ceremoniją. Iškilmingos vardynos pagal specialiai sudarytą scenarijų keliems ar net keliolikai vaikų iš karto būdavo rengiamos kultūros namuose, apylinkių tarybų būstinėse, civilinės metrikacijos įstaigose. Be tėvų su vaikais, vardatėvių, dažnai dalyvaudavo seneliai, sveikindavo ir gimimo liudijimus teikdavo vietos valdžios, dovanas – darboviečių atstovai. Vardatėviai vardynų rengėjus vaišindavo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vardynos nunyko. (Visuotinė lietuvių enciklopedija).

Keičiasi ne tik žmonės, tradicijos, bet ir miestai. Siekiant išsaugoti išskirtinius Troškūnų miesto užstatymo bruožus bei charakterį, nuo 2015 m. Troškūnų miesto senamiestis  saugomas kaip regioninės reikšmės kultūros paveldo vietovė, pasižyminti archeologinėmis, architektūrinėmis, urbanistinėmis ir kraštovaizdžio vertybėmis. Valstybės saugomas kultūros paveldas yra ir Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios bei buvusio bernardinų vienuolyno XVIII-XIX a. statinių ansamblis (į registrą įtrauktas 2004 m.). Ansamblį sudaro bažnyčia, vienuolyno namas, mokyklos pastatas, varpinė, šventoriaus tvora ir vartai. Troškūniečiai ir miesto svečiai gali pasidžiaugti, kad buvusio vienuolyno, mokyklos pastatai restauruoti ir pritaikyti bendruomenės reikmėms.

Laikas greitai bėga, o niekas atgal negrįžta. Vartydami senus nuotraukų albumus, prisimename praeitį, bet nepamirškime ir dabarties. Reikia užrašyti senų žmonių pasakotas istorijas, rinkti, kaupti medžiagą apie šių dienų įvykius, kad liktų ateinančiai kartai istoriniai dokumentai, liudijantys mūsų krašto istoriją, tradicijas ir kultūrą.

Paroda bus eksponuojama Troškūnų bibliotekoje visą spalio mėnesį.

Aurėlija Deveikienė
Troškūnų bibliotekos bibliotekininkė