Naujienos

Gerbiamasis ALGIRDAI GOGELI!

Nuoširdžiausiai sveikinu su 75–ąjį kartą per patį medonešį pasisukusiu Laiko ratu – su atradimais ir praradimais, su poezijos meilės pasaka ir Kalėdų senelio stebuklu, su aktoriaus aukštųjų akimirkų šviesa ir režisieriaus kūrybiniais ieškojimais. Linkiu dar ilgų ilgiausiems metams gyvenimo svaigaus džiugesio, geležinės sveikatos, plieninės plunksnos.

Pagarbiai Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius
2014 m. liepos 25 d.