Naujienos

Pavydėtina žanrų įvairovė

Nei kalnų,
nei pakalnių gėlėtų
tu Gimtinėj manoj nerasi.
Paprasta ji, bet kas gi galėtų
būt brangi, artima man kaip ji?
                             P. Lapeikis

Surdegis − nedidelis miestelis, nutolęs nuo Troškūnų 9 km. Gal ir nebūtų jis niekam žinomas, jei jo derlingos žemės nebūtų išauginusios Lietuvai žinomų žmonių.

Surdegyje gimė aktorius Algimantas Masiulis, mokslininkas muzikologas Karolis Rimtautas Kašponis, žurnalistas Algirdas Kratulis ir troškūniečiams geriausiai pažįstamas poetas, publicistas, pedagogas, žurnalistas Povilas Lapeikis. Baigęs septynmetę Surdegio mokyklą, mokėsi Troškūnų vidurinėje. Baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą, mokytojavo ir neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universitete teisę. Vėliau neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos ir visuomenės mokslų mokytojo išsilavinimą.  Nuo 1975 m. gyvena Vilniuje. 2005 m. Povilui Lapeikiui buvo sutektas meno kūrėjo statusas.

Ne kiekvienas rašytojas, valdantis plunksną gali pasigirti tokia pavydėtinai gausia žanrų įvairove. P. Lapeikio kūryba skaitytojai pelnytai gali pasidžiaugti ir pasigėrėti, nes jis ne tik poetas, bet ir rašytojas, publicistas, žurnalistas, satyrikas. Jo knygose galima rasti ne tik eilėraščių apie gimto krašto grožį, meilę artimiems žmonėms ir kraštiečiams. Poetui nesvetimas humoras ir satyra.

Kiekviena Povilo Lapeikio knyga − tai neįminta mįslė. Tik perskaičius ją nuo pirmo iki paskutinio puslapio, gali suprasti, kiek į ją įdėta autoriaus širdies ir meilės.

Visas parašytas ir išleistas knygas P. Lapeikis   dovanoja Troškūnų, Surdegio bibliotekoms, taip pradžiugindamas bibliotekininkes ir skaitytojus, jo poezijos gerbėjus.

2019 m. P. Lapeikis išleido 19-ąją knygą „Veidrodžiai“, o šiais metais, vasario mėnesį autorių aplankė gražus Jubiliejus. Ta proga sveikiname mūsų kraštietį, linkime kūrybinės sėkmės ir tikimės, kad dar ne kartą pradžiugins mūsų skaitytojus naujomis knygomis ir susitikimais.

Sigita Steponavičienė, Troškūnų filialo bibliotekininkė
Nuotraukos Aurėlijos Deveikienės