Naujienos

Protų mūšis „Spalvinga lietuvių kalbos skrynia“ ir literatūrinė popietė „Poezijos šviesa liejasi į mus, per mus ir aplink mus“ Debeikiuose

Penktus metus Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose nuo vasario 16 d. – kovo 11 d. rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje.


Kovo 5 dieną Debeikių bibliotekoje vyko protų mūšis „Spalvinga lietuvių kalbos skrynia“, kuris skirtas ugdyti kūrybinius gebėjimus, lavinti kalbą, aktyvinti mąstymą ir turtinti žodyną.

Nuo pat ryto pirmieji dalyvavo Debeikių pagrindinės mokyklos 7-8 klasių moksleiviai, lietuvių kalbos mokytoja Danguolė, ir prie mūsų visų dar prijungė Debeikių savarankiško gyvenimo namų senjorai: Stasys ir Valdas.

Visi dalyviai pasiskirstė komandomis, sugalvojo savo pavadinimus: „Patriotai“, „Knygnešiai“ ir senelių „Senjorai“.

Klausimai buvo labai sukti ir įvairūs, užduotyse mokiniai ir seneliai turėjo ištaisyti klaidas, žargonus, svetimybes, įrašyti praleistas raides ir parašyti dešimt žodžių sakinuką, prasidedantį ta pačia raide.

Po trumpos pertraukėlės Debeikių bibliotekoje toliau vyko literatūrinė popietė „Poezijos šviesa liejasi į mus, per mus ir aplink mus“ ir protų mūšis, kurioje dalyvavo 5-6 klasių moksleiviai.

Skaitymams pasirinkome kraštietės Albinos Andriuškevičiūtės-Kačinskienės tarmiškus eilėraščius. Autorė 2012 metais yra išleidusi aukštaičių anykštėnų tarme knygą „Tėviškes pievas“.

Literatūrinės popietės metu mokytoja ir 6 klasės mokinys Nikas skaitė Albinos eilėraščius „Gimtoji kalba“, „Skumbėja kaimas“, „Debeikiams“ ir „Danelas kelias“.

Pabaigoje dalyviai dalyvavo protų mūšyje „Spalvinga lietuvių kalbos skrynia“. Moksleiviai buvo labai aktyvūs, ugdė bendravimo įgūdžius, kūrybiškumą, pagilino žinias ir patyrė daug teigiamų emocijų.

Dėkoju mokytojai Danguolei, moksleiviams ir seneliams už nuoširdų bendradarbiavimą.

Debeikių bibliotekininkė Ingrida Markuns
Nuotraukos Ingridos Markuns