Naujienos

KVIEČIAME

 Rašantiems diktantą: ATMINTINĖ


Nacionalinį diktantą kviečiame rašyti Anykščių L ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje

I-mas etapas vasario 28 d. 11 val.

Diktanto tekstas bus transliuojamas per LRT radiją ir internetu. Trukmė – 40 minučių.

II-as etapas – diktanto finalas – vyks Vilniuje balandžio 4 d. 11 val. Į diktanto finalą kviečiami geriausiai diktantą parašę asmenys. Finalo dalyviai varžosi raštingiausio moksleivio, raštingiausio suaugusiojo bei raštingiausio užsienio lietuvio kategorijoje.

Nacionalinio diktanto taisyklės:

Diktanto tekstai parengiami bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Konkurso dalyviai varžosi raštingiausio moksleivio, raštingiausio suaugusiojo bei raštingiausio užsienio lietuvio kategorijose.

Ant lapo, kuriame rašomas diktantas, privalu užrašyti savo vardą, pavardę, mokyklą (jei esate moksleivis,-ė) ar įmonę (jei dalyvaujate kaip įmonės atstovas,-ė) adresą, telefoną ir e. pašto adresą.

Asmenys, dalyvausiantys Diktanto finale, apie tai informuojami asmeniškai.

Kadangi apie rezultatus asmeniškai bus informuojami tik geriausiai parašę ir patekę į konkurso finalą, rekomenduojame pasidaryti savo diktanto kopiją (nuotrauką mobiliuoju telefonu). Galėsite pasitikrinti patys, kaip jums sekėsi, kai 2020-03-02 bus paskelbtas originalus tekstas www.diktantas.lt ir www.vlkk.lt

Nacionalinio diktanto konkurse negali dalyvauti lituanistai.

 

Viešosios bibliotekos informacija