Naujienos

Šeimos albumą pavarčius...

Mano senelių Onos ir Jono bičiulystė su rašytoju Juozu Baltušiu.


„Visi trys susipažino vaikystėje piemenaudami. Mano senelis Jonas Saprigonas ganė savo tėvų gyvulius Sausalaukės kaime (netoli Svėdasų), o Albertas Juozėnas (būsimas rašytojas Juozas Baltušis) ganė giminaičio Juozo Valuntos gyvulius. Valuntų sodyba buvo Sausalaukės vienkiemyje prie Šlapiašilio kaimo ribos.

Sausalaukės kaime gyveno bei piemenavo ir mano močiutė Ona Zabarskaitė su broliu Juozu. (Rašytojas Stepas Zabarskas buvo močiutės pusbrolis). Vaikai susibėgę į krūvą, susigalvodavo įvairiausių to meto žaidimų ir pramogų: žaisdavo su akmenukais, šokinėdavo per lazdą ir pan. Močiutė sakiusi: „Galėdavau ir dar aukščiau peršokti, ale sijonas trukdė“. Pradėję bernauti po darbų kartu eidavo į vakaruškas ir kitus kaimo suėjimus.

Jau būdamas rašytoju Juozas Baltušis, atvykęs į susitikimą su svėdasiškiais, prisimindamas jaunystės dienas ar juokais, ar rimtai yra pasakęs „Mylėjau Onutę Zabarskaitę, bet atajo Jonas Saprigonas ir paviliojo“.

Visą gyvenimą rašytojas su mano seneliais Ona ir Juozu liko bičiuliais. Vertino ir mylėjo savo jaunų dienų draugus. Lankydamasis Anykščiuose užsukdavo į Svėdasus, į Juozo Tumo Vaižganto gatvėje esančią mažą melsvą gryčelę aplankyti mano senelių Saprigonų. Senelis Jonas garsus apylinkėse krosnių statytojas ir kailiadirbys, o močiutė Ona vidine inteligencija spinduliuojanti ir nuostabius rankdarbius kurianti namų šeimininkė.

Rašytojas dovanodavo savo knygas, o prieš šventes atsiųsdavo sveikinimų atvirukus. Tuo laikmečiu skirtus sveikinimus Naujųjų metų proga visada atsiųsdavo prieš šv. Kalėdas“.

Dėkoju Žydrei Saprigonaitei už bendradarbiavimą rengiant parodą ir leidimą naudoti jos močiutės išsaugotus prisiminimus.

Paroda veiks iki 2020–01–31

Viešintų bibliotekos informacija