Naujienos

Kraštotyros darbai Troškūnų bibliotekoje

Kraštotyros darbas bibliotekoje yra viena iš bibliotekos veiklos sričių. Jos pagrindas – informacijos (dokumentų) apie kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei.


Bibliotekoje pildoma ir tvarkoma kraštotyros kartoteka, kurioje atsispindi Troškūnų seniūnijos įvairios visuomenės gyvenimo sritys, aktualijos, įvykių kronikos, medžiaga apie gamtos, kultūros, architektūros paminklus, išnykusius kaimus, vietos papročius, tradicijas, žmones. Kartotekoje daugiau kaip 1000 bibliografinių įrašų. Seniausias aprašas yra apie Troškūnų mokyklą ir nuoroda į rusų kalba išleistą knygą apie Vilniaus apskrities mokyklas (1801-1831 m.), Troškūnai minimi LXXVII tome (1807 m.).

Troškūnų bibliotekos kraštotyros fonde – leidiniai ir dokumentai apie Anykščių rajoną, Troškūnų seniūniją bet kokia tema, taip pat knygos apie kraštiečius bei kraštiečių išleisti leidiniai su autografais ir padovanoti bibliotekai.

Bibliotekoje saugomi 36 kraštotyros darbai. Biblioteka turi parašytą savo istoriją, kurią sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis apima 1947-1970 m., antroji – 1970-1985 m. Bibliotekoje saugomi darbo metraščiai nuo 1972 iki 1984 m. ir 2017-2018 m. Šiais metais parašytas 2007-2016 m. metraštis.

Reikšmingi kraštotyros darbai apie poetą K. Inčiūrą (paruošti 1976, 1982, 2002 m.), „Troškūnų liaudies talentai“ (1968-1970 ir 2000 m.), „Troškūnų m. gyventojų tautosaka“ (1970-1971 m.), apie nusipelniusį mokytoją J. Markucką (1984 m.). Mažiau aktualūs sovietinio laikmečio politinę veiklą atspindintys darbai. Tačiau ir jie, nors persmelkti to laiko ideologija, yra savotiškas istorijos liudijimas ateities kartoms.

Didžiausios apimties (daugiau kaip 300 lapų) darbas, pradėtas 1990 m. yra apie Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčią ir šalia esantį vienuolyną. Kraštotyros darbas ne tik apie šio ansamblio architektūrą, dailės paminklus, vargonus. Jame surinkta medžiaga ir apie senosios mokyklos pastatą, apie joje dirbusius mokytojus ir ją lankiusius mokinius, apie Troškūnuose tarnavusius kunigus. Renkama ir kaupiama informacija apie kapines. Šį kraštotyros darbą papildo nuotraukos, straipsniai bei kiti dokumentai apie bažnyčioje, vienuolyne vykstančius renginius, stovyklas, pridėtas ir 2003-2011 m. kartu su Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotoju, kraštotyrininku Raimondu Guobiu leistas laikraštukas „Troškūnų parapijos žinios“.

Dar keli kraštotyros darbai kiekvienais metais pasipildo naujais dokumentais. Didėja lapų skaičius kraštotyros darbuose: „Iškilūs Troškūnų krašto žmonės“, „Atminimo vartai. Paminklas Algimanto apygardos partizanams Troškūnuose“, „Troškūnų seniūnijos kaimai ir žmonės“, „Troškūnai. Istorija. Dabartis. Žmonės“.

Kraštotyros darbai pristato Troškūnų krašto istoriją ir nūdieną, tradicijas ir kultūrą, paveldą ir žymius žmones, kas savita ir nepakartojama mūsų krašte.


Troškūnų bibliotekos informacija