Naujienos

Kalba - tai langas į pasaulį

Tuo teiginiu vadovaudamiesi Kavarsko pagrindinės mokyklos mokiniai rugsėjo 26-ąją  minėjo Europos kalbų dieną.

5-12 klasių mokiniams  iš anksto reikėjo susižinoti apie nurodytą šalį. O per 26 dienos pirmą pamoką buvo kuriamas Europos kalbų medis.

Mokiniai ant raudonų obuolių parašė posakį tos šalies kalba ir pavaizdavo vėliavą, o ant žalio lapo tą patį posakį užrašė lietuviškai. Taip  vestibiulį papuošė kalbų medis. Per kiekvieną pertrauką skambėjo įvairių šalių muzika.

Per antrą pamoką kartu su Kavarsko miesto viešąja biblioteka 5-6 klasių mokiniams buvo organizuota viktorina „Pažinkime pasaulį”. Mokiniams reikėjo nustatyti, koks  nurodytos knygos  pavadinimas yra tos šalies kalba, nurodyti šalių sostines, parinkti tarptautiniams žodžiams lietuviškus atitikmenis, netgi surasti latviškų žodžių lietuviškus atitikmenis. Mokiniai pasirodė šauniai ir buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Už iniciatyvą minėti šią dieną mokykla dėkoja lietuvių kalbos mokytojoms Ledinai Baronienei, Onai Buinevičienei, Rūtai Petrylienei, už pagalbą mokiniams ačiū dailės mokytojai Kristinai Striukienei, muzikos mokytojai Ingridai Spundzevičienei, klasių auklėtojams, dalykų mokytojams, 11 klasės mokiniui Ignui Repečkai. Už paruoštas įdomias užduotis ir viktorinos vedimą ačiū miesto bibliotekos bibliotekininkei Žydrūnei Šiaučiulei.


Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro informacija
Nuotraukos Žydrūnės Šiaučiulės