Naujienos

Plačiai ir giliai įaugęs į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą

 

„Reta rasti žmogų, kuris taip plačiai ir giliai būtų įaugęs į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą, kaip J. Tumas-Vaižgantas. Spaudoje, mene, moksle, religijoje, politikoje ir įvairiose kultūrinėse bei visuomeninėse organizacijose per keturiasdešimt metų ekspansyvi jo asmenybė turiningai ir plačiai pasireiškė. Nuo „Aušros“ ligi pat gyvenimo pabaigos jis žengė pirmose mūsų tautos veikėjų eilėse, o savo asmenybe ir veikalais visuomet atstovavo pačiam jautriausiam, pačiam gaivališkiausiam mūsų tautos elementui“.

Aleksandras Merkelis