Naujienos

Kavarsko bibliotekos kraštotyros fondui padovanota unikali knyga

Kavarsko bibliotekos kraštotyros fondui padovanota unikali 1997 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose anglų kalba išleista Ralph Jaffe knyga „The Shtetl That Was“. Knygoje labai šiltai ir su meile aprašoma autoriaus šeimos, gyvenusios Kavarske, istorija, vaikystės prisiminimai, šeimos šventės ir kasdienybė. Knygoje taip pat galime rasti šeimos ir miestelio fotografijų. 


Autorius gimė ir augo Kavarske, kur nuo amžių gyveno jo seneliai ir proseneliai. Nenorėdamas skursti Kavarske, kaip daugelis Kavarsko žydų, siekė mokslo, geros profesijos. Tėvų rūpesčiu išleistas mokytis į Kauno prestižinę žydų amatų mokyklą ORT. Tačiau Europoje jau įsiviešpatavo fašizmas, kuris neišvengiamai artėjo ir prie Lietuvos. Tėvų ir giminaičių iš JAV rūpesčiu pavyko įveikti sudėtingas biurokratines kliūtis ir tik jam vienam iš šeimos atsirado galimybė emigruoti į JAV.

Dar paauglys būdamas Ralph Jaffe turėjo vilčių atsivežti į JAV ir savo tėvus, bei jaunesniąją seserį, bet karas ir Holokaustas sunaikino ne tik šeimą, bet ir visą Kavarsko žydų bendruomenę.   

Vėl sugrįžęs į Kavarską tik po 53 metų, Ralph Jaffe jau neberado savo vaikystės miesto, o tai, kas dar buvo išlikę, buvo jau visiškai svetima, kaip ir jis pats, svetimas savo gimtajame miestelyje.

Prislėgtas masinių kapų vaizdo Pivonijos šile, kur buvo nužudyti visi Kavarske gyvenusieji giminės ir artimieji, autorius tartum vėl išgyveno savo vaikystės ir paauglystės dienas, kurios, kaip ryškiame filme, iškilo jo atmintyje. Radosi tartum pareiga, būtinybė viską surašyti į knygą, kad Amerikoje gyvenantys vaikai ir anūkai galėtų įsivaizduoti kažkada buvusį gyvenimą tolimame, mažame Lietuvos miestelyje Kavarske.

Knyga svarbi visiems besidomintiems Kavarsko istorija, žydų kultūra ir tradicijomis.

Šią knygą anksčiau nei biblioteka gavo kavarskietis Rimantas Varanavičius. Rimantas ją išvertė į lietuvių kalbą ir vertimu pasidalino su mumis.

Visus norinčius pasiskaityti kviečiame į biblioteką.

Dėkojame Remembering Litvaks, INC, Philip ir Aldonai Shapiro už bendradarbiavimą ir dovaną mūsų bibliotekai.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija