Naujienos

Kavarske knygos ir filmo „Gulago partizanai“ pristatymas

Gegužės 21 dienos popietę Kavarsko miesto bibliotekoje  vyko knygos ir trumpametražio dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ pristatymas. Knyga ir filmas skirti 1953-1955 m. Norilsko, Vorkutos ir Kengyro lagerių kalinių sukilimų istorijai, papasakotai pačių dalyvių lūpomis.

Knygoje rašoma apie niekada nepasibaigusią Laisvės kovą, apie nepalaužtą politinių kalinių dvasią, apie sukilimus Gulage, kur pirmose gretose stovėjo lietuviai ir ukrainiečiai, partizaninio pasipriešinimo dalyviai, ryšininkai, pogrindžio rezistentai, savo šalių patriotai. 

Tautai labai svarbu turėti savo didvyrius, turėti į ką remtis. Istorinė atmintis ir istoriniai herojiniai yra labai svarbi šalies patriotizmą kurianti jėga. Kaip Lietuva išgyveno Antrąjį pasaulinį karą ir pokarį, yra svarbu ne tik suvokti mums patiems, bet ir apie tai pasakoti pasauliui.

Du ryškiausi herojiniai epai, kuriuos išgyvena lietuvių tauta po sovietinės okupacijos 1940 metais, yra partizaninio pasipriešinimo ir tremties istorijos, dalinosi mintimis knygos ir filmo autoriai Paulius Saudargas ir Goda Karazijaitė.

Pristatyti „Gulago partizanų“ kartu su autoriais atvyko ir Audronius Ažubalis, kuris pradėdamas renginį pristatė gerbiamus Paulių ir Godą.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija