Naujienos

Netradicinė dailės pamoka ir parodos atidarymas Kavarsko bibliotekoje

Iki balandžio 30 dienos  Kavarsko miesto bibliotekoje dar galima aplankyti dailininkės Irenos Meištaitės piešinių parodą „Kokia graži tėvynė...“. 

Dailininkė Irena Meištaitė yra profesionali dailininkė,  akvarelistė, knygų iliustratorė.

Parodos pristatymas įvyko balandžio 10-ąją.  Bibliotekoje dailininkė susitiko su  Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro 9-os klasės moksleiviais netradicinėje  atviroje dailės pamokoje, kurioje iš pirmų lūpų jaunuoliai išgirdo apie kūrybą, piešimo techniką. Dailininkė papasakojo, kad įkvėpimo kurti  semiasi iš Lietuvos gamtos, kurią be galo myli, brangina ir saugo. Susirinkusiuosius taip pat ragino saugoti gamtą, neskubėti ir pasimėgauti jos grožiu ir ramybe. Gamtos ramybė daugybėje smulkiausių detalių atsispindėta kiekviename Irenos paveiksle. Paveikslai nespalvoti. Juose – pievos, miškai, vieniši seni medžiai, pajūrio kopos, paupio ar paežerės augmenija, gamtos įvairovė, dermė ir nepakartojamas Lietuvos kraštovaizdis.

Apžiūrėję paveikslus ir išklausę dailininkės pasakojimų moksleiviai uždavinėjo klausimus bei  trumpai aprašė savo įspūdžius ir mintis, kilusias apžiūrėjus parodą ir susipažinus su dailininke ir kūryba.

Tokia netradicinė atvira dailės pamoka bibliotekos galerijoje buvo sumanyta  bendradarbiaujant Kavarsko bibliotekos bibliotekininkėms Žydrūnei Šiaučiulei ir Vilmai Kisieliūtei, dailininkei Irenai Meištaitei, Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro dailės mokytojai Kristinai Striukienei ir VšĮ „Atvertos langinės“ vadovei Rūtai Stanevičienei.

Nuotraukos ir informacija Kavarsko miesto bibliotekos