Naujienos

„Mūsų krašto knygnešys“. Popietė moksleiviams

Artėjant Knygnešio dienai, kovo 13 dieną Debeikių bibliotekoje vyko popietė, skirta mūsų krašto visuomenininkui, švietėjui ir Čikagos knygnešiui Kaziui Rožanskui, kuriam kovo 2 d. sukako 100 metų.


Popietėje dalyvavo Debeikių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Rūta Bakūtienė ir 5-6 klasių moksleiviai. Popietės metu buvo pristatyta paroda „Debeikių krašto švietėjas“, skirta šviesios atminties kraštiečiui Kaziui Rožanskui, kuris aktyviai rūpinosi savo gimtuoju kraštu, ir šio krašto žmonėmis. Jo paramos ir dėmesio sulaukė Debeikių biblioteka, kilniaširdiškiausią paramą suteikė Debeikiečių bendrijai.

Parodoje eksponuojama giminių padovanoti kraštiečio padėkos raštai, kuriuose dėkojama už finansinę paramą, Debeikiečių bendrijos sveikinimas Garbės nariui Kaziui Rožanskui 90-mečio proga, Debeikiečių bendrijos austas kilimukas, skirtas Garbės nariui Kaziui Rožanskui. Medinis knygnešio bareljefas „Kaziui Rožanskui dėkingi už lietuviško rašto puoselėjimą ir palaikymą Korp Neo Lithuania ir A. L. Tautinė S-ga“.

Kazys Rožanskas buvo didžiausias rėmėjas, jo lėšomis buvo išleista labai daug knygų. Kazimieras Mikelinskas dar 1946 m. parengta ,,Debeikių bažnyčios istorija“ (2003m.), Vytautas Sedelskis ,,Prisiminimų kritasiai“ (2001 m.), Aleksandras Guobys ir Antanas Saulaitis ,,Lietuvių misijos Amazonėje“ (2002 m.), Liudvika Danielienė ,,Rudens versmė“ (2004 m.), Balio Sriubo proginių vokų serija, skirta Debeikiams ir debeikiečių veiklai (vokų faksimilės).

Jo iniciatyva ir jam remiant 1995 m. Debeikių miestelyje pastatytas paminklas už laisvę 1944–1954 m. kovojusiems ir žuvusiems kraštiečiams – lietuvaitė nešina ąžuolo lapų vainiku, granitinė statula, (autorius – R. Midvikis).

Debeikių bibliotekai padovanojo daug grožinės, bei mokslinės literatūros. Daug knygų su įrašais. Vienoje iš jų K. Rožanskas įrašė: „Šią knygą dovanoju Debeikių bibliotekai, tikėdamasis, kad ji bus naudinga mano gimtojo Debeikių krašto žmonėms, ypač moksleiviams ir jaunimui. Kazys Rožanskas Čikaga, 1995“. Bibliotekoje yra atskira dovanotų knygų lentyna „Kazimiero Rožansko dovanotos knygos“.

Susipažinę su paroda ir apie kraštiečio kultūrinę veiklą, moksleiviai turėjo atsakyti į 8 klausimus „Ką žinai apie knygnešius“. Atsakę į klausimus moksleiviai save įvertino pažymiu.

Reikia tik pasidžiaugti, kad savame krašte turime net du knygnešius. Jurgis Baranauskas visą laiką gyveno Sterkonių kaime, Debeikių seniūnijoje. Manoma, kad į draudžiamosios spaudos platinimą apie 1885 m. jį įtraukė Stanislovas Didžiulis. O už lietuviškų knygų platinimą anapus Atlanto Kazys Rožanskas neveltui vadinamas Čikagos knygnešiu.

Tad prisiminkime juos ne tik kovo 16-ąją – Knygnešio dieną – bet kaskart glausdami prie širdies mėgstamiausią knygą!

Debeikių bibliotekos bibliotekininkė
Ingrida Markuns