Naujienos

Poezijos ir dainų popietė Kavarske

Ar daug žmogui reikia? Atsakymo į šį klausimą vasario 9-osios popietę poezijos mylėtojai ieškojo atvykę į Kavarsko miesto biblioteką. 

Atsakymus bandėme rasti kavarskiečių Laimutės Kuojienės, Algimanto Sudeikio ir Algimanto Varanavičiaus trio „Fonte“ atliekamų dainų tekstuose bei renginio lankytojų skaitomuose eilėraščiuose.

Pasirodo, atsakymas paprastas: žmogui reikia ne materialių dalykų, ne turtų, o dvasinių vertybių.

Todėl skambėjo posmai apie Lietuvą, apie meilę, gražius vaikystės prisiminimus. Prisiminimais pasidalijo ir dainininkai, romansais nukėlę mus į praeitį.

Jų dainas gražiai papildė Gražinos Vaitonienės skaitomos eilės, savo mėgstamiausius eilėraščius skaitė Irena Kiškienė, Algimantas Sudeikis, renginio vedėjos Ona Buinevičienė ir Žydrūnė Šiaučiulė.


Kavarsko miesto bibliotekos informacija