Naujienos

Korupcija – negerai

Kurklių bibliotekoje buvo vykdomas projektas „Korupcija ir pilietiškumas: atpažink, nepasiduok, kovok“.


Projekto pareiškėjas: Žmogaus  socialinės raidos tyrimų centras. Projekto tikslas – formuoti gyventojų nuostatas ir aktyvią pilietišką poziciją dėl nepakantumo korupcijai.

Projekto metu buvo siekta išsiaiškinti kokie veiksniai didina korupcijos riziką šioje srityje, kodėl kartais visuomenė pateisina kyšio davimą, kodėl vis dar pasitaiko neoficialių atsiskaitymų už suteiktas paslaugas, kodėl reikia kovoti su korupcijos apraiškomis, kaip reikia korupcijos paplitimą sumažinti, kaip kiekvienas asmeniškai galėtų prisidėti kovoje su korupcija.

Projekte dalyvavo Kurklių miestelio ir Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos bendruomenė.

Kurklių bibliotekos informacija