Naujienos

Bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojų pasitarimas


Lapkričio 6 d. įvyko Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojų pasitarimas.

Pasitarimo metu pranešimą „Renginiai Bibliotekoje (metodika)“ skaitė Vaida Jucienė, pranešimą „Atvira jaunimo erdvė Bibliotekoje“ pristatė Indrė Rukšaitė. Virginija Jakučionienė pristatė knygą „Kuriame patys“. Daiva Agafanovienė pristatė pranešimą tema „Socialiniai tinklai karjerai ir verslui". Valentinas Gudėnas kalbėjo tema „Maža biblioteka - dideli darbai". Mindaugas Andziulis bibliotekos darbuotojams pravedė mokymus „Prezentacijų ruošimas su Microsoft PowerPoint įrankiu".