Naujienos

„Mat lietuvių dūšios, senais miškais penėtos...“ A. Baranauskas

Gausus būrys svėdasiškių ir svečių sekmadienio popietę, po šv. arkangelo Mykolo atlaidų, rinkosi į Svėdasų bibliotekos meno galeriją.
Klausėmės Dr. Dalios Dilytės – Staškevičienės paskaitos apie mišką ir Lietuvį Simono Daukanto raštuose. 


Kalbėjomės apie nykstančius miškus ir jų išsaugojimo svarbą.

Muziejininkas Raimondas Guobis pristatė savo sudarytą albumą „Kur giria žaliuoja“ (Anykščių krašto miškai 1918-1940 metų fotografijose). Kartu pasidžiaugėme jam skirta „Turizmo gilių“ nominacija „Metų gidas“, už tas subrandintas giles, prasmingais darbais įaugančias į mūsų krašto ąžuolyną. 

Meno galerijoje eksponuojama Donato Inio (Vasiliausko) tapybos darbų paroda puikiai atliepė šiai temai.

Puikūs tapybos kūriniai, gilios mintys miškų tema, prisilietimas prie istorijos mūsų visų dūšias šią popietę papenėjo...


 Inga Kilienė