Naujienos

Anykštėno rašytojo Rimanto Vanago interneto svetainė

Nuo birželio 10 d. visi besidomintys anykštėno rašytojo Rimanto Povilo Vanago gyvenimu ir kūryba gali apsilankyti asmeninėje rašytojo interneto svetainėje
https://rimantasvanagas.lt/  Čia galima rasti informacijos ne tik apie rašytojo kūrybą, bet ir sužinoti apie tai, ką Anykščių klasikas darė vaikystėje, kur mokėsi, kuo domisi, dėl  ko pergyvena ir kuo džiaugiasi.

Apie save R. P. Vanagas rašo:

„Esu anykštėnas, Šventosios vaikas – gimiau ir augau ant dešiniojo Šventosios kranto. Gimiau pušimis kvepiančiame, vandenimis ribuliuojančiame, tačiau pokario baimės purtomame kaime;  dar prieš tai, kai mama penktą mėnesį nešiojo mane, paskendo mano sesutė Rimutė – ji paliko man nerimą ir savo vardą. Partizanai, stribai, plėšikai... Tėvas dvejus metus laukė progos kelti mano krikštynas; kai jas iškėlė, aš jau stačias gėriau spanguolių kisielių.

Esu rudens sekmadienio ir Svarstyklių, prisirpusių šermukšnių ir rasotais voratinkliais apkibusių grybų vaikas. Man išties lengviausia kvėpuoti spalį, o ką nors pasirinkti, apsispręsti visuomet nelengva. Ilgai bijojau tamsos: naktį palangėj, už durų čežėdavo, dunksėdavo pavojingi garsai.  Jiems pasigirdus, mama kišdavo vaikus palovėn – kniūbsčias gulėdavau ant žemėtų, suvytusių bulvių ir įsitempęs laukdavau, kas bus toliau. Labiau už viską bijodavau būti išvilktas viešumon, į šviesą... “.

Plačiau skaitykite svetainėje: https://rimantasvanagas.lt/