Naujienos

Knygnešio diena Debeikių bibliotekoje

Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburį supils?
 Už sunkų kelią, baugią naktį
Ar kas mus, knygnešius, atmins?
Iš knygnešių dainos

Liaudišku lietuvių tautos kovos dėl savosios spaudos simboliu tapo knygnešiai, daugiausia valstiečių luomo atstovai, kurie lietuviškus leidinius – knygas ir laikraščius – gabeno per sieną į Rusijos imperiją, į Lietuvą ir kitas lietuvių gyvenamas vietoves ir čia platino.


Kovo 16-oji knygnešio diena, šią dieną pagerbiami visi knygnešiai, kurie rizikuodami viskuo, ką brangiausio turi, išsaugojo lietuvišką žodį.

Netikėtai penktadienio ryte į Debeikių bibliotekoje atėję knygnešiai, slaptai susirinko į maišus knygas, laikraščius ir paslaptingai išėjo toliau platinti draudžiamą lietuvišką spaudą ir knygas.

Debeikių filialo bibliotekininkė
Ingrida Markuns