Naujienos

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas Svirnuose

Vasario 15 d. II Svirnų kaimo biblioteka, kartu su bendruomene atšventė Lietuvos 100-metį.


Gausiai susirinkę svirniečiai ir jų svečiai prisiminė Lietuvos ir gimtojo kaimo istoriją.

Šventės metu Žibartas Jackūnas ( dvarininko Karolio Paršelio vaikaitis) dalijosi savo ir giminės prisiminimais. Jo žmona Ona Zinaida Jackūnienė pristatė savo knygą – „Paršelynė“. Knygoje aprašyti Anykščių krašto gyventojai Paršeliai ir jų palikuonys. II Svirnų gyventojams tai labai artima, nes dar ilgus metus kaimą vadindavo Paršelyne, prisimenant K. Paršelio dvarą.

Sugiedoję Tautišką giesmę laužo šviesoje bendruomenės kiemelyje, visi draugiškai nusifotografavome sudarę skaičių 100 iš tautinių juostų.

Vakaro eigoje vyko jaunųjų svirniečių pasirodymai, bibliotekininkės suorganizuota viktorina – „Aš myliu Lietuvą“, buvo skaitomos Maironio eilės.

Visi vaišinomės tikroje kaimiškoje krosnyje keptu kugeliu ir dar ilgai smagiai leidome laiką kartu.

II Svirnų filialo bibliotekininkė Jurga