Naujienos

Dovanoti paveikslai iš šiaudelių puošia biblioteką

Debeikių bibliotekos, persikėlusios į naujas patalpas, koridoriaus fojė puošia dovanoti paveikslai iš šiaudelių. Bibliotekai juos padovanojo tautodailininkė Genovaitė Petuchovienė 2014 metais.

Genovaitė Petuchovienė gimė 1931 m. birželio 6 d., Keblonių km., Anykščių raj.

Mokėsi Anykščių gimnazijoje, ją baigusi neturėjo galimybių mokytis specialybės.

Gyveno Anykščiuose ir dirbo įvairius darbus, kol pajuto ir ėmė naudoti meninį polinkį.

Nuo 1983 m. autorė kūrė paveikslus aplikacijų būdu, klijuodama vaizdą iš specialiai paruoštų šiaudelių. Jos sukurtuose paveiksluose, vyrauja lietuviško kaimo peizažai. Labiausiai žinomas jos kūrinys – Jono Biliūno sodyba Niūronyse.

Nuo 1994 m. ji dalyvaudavo tautodailės parodose, surengė 7 autorines kūrinių parodas. Nuo 1995 ji buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė.

Mirė 2015 m. rugpjūčio 23 d.

Debeikių filialo bibliotekininkė
Ingrida Markuns