Naujienos

Svirnų II bibliotekoje eksponuojamas 1939 metų leidimo laikraštis „Jaunasis Ūkininkas“

Laikraštyje aprašomi istoriniai faktai, įvykiai kurie suteikia daug informacijos apie padėtį Lietuvos žemės ūkyje ir ne tik. Publikuojami to meto žymių žmonių, kurių tarpe tuometinis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, pasisakymai.


Konkursai, pamokymai, patarimai ir net humoristinės „Algio Trumpos“ ir  Marytės Dundulytės“ eiliuotos gyvenimiškos situacijos atskleidžia to meto aktualijas.
Dėkojame Irenai Kiškienei gyvenančiai Kavarsko miestelyje, už galimybę prisiliesti prie istorijos.

Ačiū, kad pasidalinote savo tėvelio Vladislovo Žiuko ( 1927.05.15 – 1998.10.09) – jaunojo ūkininko, kuris būdamas moksleiviu, prenumeravo laikraštį, gražiai įrišo jo egzempliorius ir būdamas vaiku pats augino morkas ( kurių derliumi galėjo didžiuotis), palikimu.   

Bibliotekininkė Jurga Chlibik