Naujienos

Tapybos darbų paroda Svėdasų bibliotekoje

Zarasai ežerų kraštas... Tai ne vien beveik visiems žinomas netolimų mums Zarasų apibūdinimas, atspindintis savitą ir būdingą šiam miestui ir jo apylinkėms kraštovaizdį, bet ir tarptautinių dailės plenerų, kuriuos kasmet organizuoja Dusetų dailės galerija, pavadinimas.


Šių plenerų, į kuriuos susirenka profesionalūs dailininkai iš įvairių kraštų, jau būta aštuonių. Jų metu menininkai skirtingais būdais įamžina Zarasus bei jų apylinkes supančią gamtą, unikalų kraštovaizdį. Kiekvienas savaip pajaučia, pamato, supranta ir pasirenka įkvėpimo suteikiančius ir norimus paveiksluose atvaizduoti gamtos motyvus. Plenerų metu menininko buvimas gamtoje, betarpiškas ryšys su ja skleidžiasi spalvomis ir potėpiais tapybos drobėse, liejasi akvarelėse, fiksuojamas fotonuotraukose.

Šioje parodoje pristatome Jums skirtingų metų plenerų tapybos darbų rinkinį. Paveikslų autoriai Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Rusijos profesionalūs kūrėjai. Jų tapytose drobėse pamatysite Zarasų kraštui būdingus ir dailininkų savaip perteiktus jausmus ir potyrius, apėmusius juos gamtoje kuriant. Beveik visuose paveiksluose ežerų pasaulis. Jo paslaptys, vandenų gelmės skirtingai kiekvieno pamatytos, pajaustos, vis kitokias kiekvienam menininkui mintis sukėlusios. Drobėse mistiškieji vandenys ir krantai, salos ir su dangumi susiliejantys toliai. Paveikslai pilni ramybės, nujautimų ir spalvotų garsų. Žvelkite į šių menininkų darbus širdimi ir jie prabils be žodžių...

Svėdasų galerijoje tai pirmoji tarptautinė paroda. Paveikslais su galerijos lankytojais pasidalino Dusetų dailės galerija - kasmetinių tradicinių tarptautinių dailės plenerų Zarasų krašte organizatorė.

Šiai parodai paveikslų rinkinį sudarė Dusetų dailės galerijos vadovas dailininkas Alvydas Stauskas, Organizavo Svėdasų biblioteka, rėmė VŠĮ Atvertos langinės.

Rūta Stanevičienė