Naujienos

Rudens spalvos


„Krinta lapai, sukasi ratu.
Ir aš norėčiau būt lapu.
Jie tokie gražūs, įvairių spalvų–
Jiems atsispirti negaliu,
Todėl prisirenku aš jų! “
            (E.Martimjonovaitė)

Rudeninis vėjas varto nuo medžių nukritusius lapus, lyg norėdamas perskaityti, kas juose parašyta... Besklaidydamas juos, vėjas labai daug sužino. Juk ir mes, norėdami daug sužinoti, skaitome knygas, žinynus, enciklopedijas ir žurnalus.

Lietingą, rudenišką antradienio popietę į biblioteką susirinkęs jaunimas džiaugėsi „Rudens spalvų“ parodėle ir, kad nuotaika būtų pakili, skaitė V. Račkaičio „Miško etiudus“.

Viešintų bibliotekos informacija