Naujienos

Kerdžiaus nuotykiai Šoveniuose

Įpatingiausia vasaros pradžios šventė – Sekminės, kai pievos dovanoja pačią sodriausią žolę, geltonžiedžiai burbuliai skelbia, kad dabar karvučių pienas pats skaniausias ir sveikatingiausias. Kaime visi džiaugiasi sumušdami daug geltono, kaip saulutė sviesto. Valgo nuostabaus skonio varškę, kad dantys ir kaulai nebarškėtų, o šviežio pieno puta visiems, kurie jį geria „išaugina“ baltus ūsus.


Bet tai buvo, kaip toj pasakoj – seniai, gal prieš kokius 10-15 metų... Liko karvučių nedaug. Tai ir kerdžiui su piemenėliais nelabai yra ką veikti, bet Budrių ir Šovenių kaimuose Sekminės jau antri metai atgimsta. Šiemet kerdžius atėjęs į biblioteką parašė Šovenių, Budrių kaimų gyventojams laišką, kuriame buvo skelbiama, kad šeštadienį bus aplankyti visi, kurie dar laiko karvutes ir bus apdovanoti kvapniomis, tik ką iškeptomis barankomis ir pašventintomis beržų šakelėmis, kad karvutes papuoštų jų vainiku. Kitą dieną, sekmadienį iš ankstaus ryto kerdžius su policininku lankys tuos, kurie nelaiko karvių ir juos baus! Nelaikantis karvės pilietis turės išgerti šilto ką tik pamelžto pieno stiklinę užkąsdamas šviežia baranka ir tuo pačiu susimokėti baudą: 4 kiaušinius.

Niekam nežinant, šeštadienį šeštą valandą vakaro Šovenių kaime pasirodė kerdžius su policininku ir puošnia piemenaičių palyda. Šis pulkelis lankydamas karvučių laikytojus įtraukdavo kiekvieną sodietį lyg į nuotaikingą vaidinimą. Vaišino dar šiltomis kaimiškoje krosnyje iškeptomis barankomis, dalijo pašventintas beržo šakeles linkėdami pilnų kibirų pieno. Įdomiausias nutikimas lankant gyventojus nutiko pas Danutę ir Antaną Čiukšius, kai kerdžius nutarė vainiką uždėti ožkai. Uždėjo, nusisuko pakalbėt, o po dviejų minučių vainiko nebėr... pasirodo skanus labai buvo, tai ožkytė akimirksniu jį sukramsnojo.

Sekmadienį anksti ryte kerdžius su policininku patraukė „bausti“ gyventojų, kurie nelaiko karvių. Deja, nelabai baisi visiems ta bauda atrodė, nes reikėjo išgerti šilto šviežio pieno stiklinę užsikandant baranka. Daugeliui tai priminė vaikystę ir kvietė dažniau užeiti. Na o už nelaikymą karvės susimokėti teko baudą - keturis kiaušinius, vėl gi, tai visiems sukeldavo juoką, kažkodėl lyg susitarę visi dėjo jų po dešimt, nes žinojo, kad antrą valandą dienos bendruomenės namuose bus kepama sekminių kiaušinienė. Tiesa, kai kas bandė ir išsisukinėti. Šovenių kaime poilsiaujantis aktorius V. Jevsejevas iš „Naisių vasaros“ pasigyrė, kad turi net dvi karves, bet kerdžiui su policininku nepatikėjus ir patikrinus buvo surasti prie tvarto pririšti du šunys. Kerdžius pabarė už smagias melagystes ir liepė kitais metais nors ožką įsigyti. Taigi, už baudas greitai buvo surinkta šimtas kiaušinių, kurie buvo pristatyti į bendruomenės namus.

Pilna bendruomenės narių ir svečių salė sulaukė smagaus koncerto, kurį atliko Kavarsko bočių kolektyvas. Tiesa smagios dainos skambėjo ir prie dosnaus sėkminių stalo. Na kaip armonikierius Stasys Svirskas pasakė: „toks stalas ir vestuvėms gėdos nepadarytų...“ Vat tokios smagios ir sočios Sekminės buvo Šoveniuose, todėl visiems kraštiečiams Budrių bendruomenė linki šiltos ir džiaugsmo kupinos vasaros.


Valentinas Gudėnas