Naujienos

Dviejų garbingų kraštiečių jubiliejai Svėdasuose

R. Guobio nuotrauka

Svėdasai turtingi kūrybiškais, talentingais, mylinčiais savo kraštą žmonėmis. Vieni iš jų tai – aktorius Ferdinandas Pranas Jakšys, bei mokslinis bibliotekininkas Romualdas Vytautas Rimša. Savo garbingus 80–uosius jubiliejus jie nutarė atšvęsti savo gimtinėje.


Gegužės 20 d. Svėdasų bibliotekos Meno galerijoje vos tilpo visi norintys pasveikinti jubiliatus. Atvyko ir Anykščių meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevičius su žmona, laikraščio „Šilelis“ redaktorė Dalina Rupinskienė, L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, bei kraštotyros skyriaus darbuotojos ir kiti. Renginį vedė Alma Švelnienė, pradžioje paskaičiusi ištrauką iš B. Brazdžionio kūrybos. Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis perskaitė ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio atsiųstą sveikinimo laišką P.F. Jakšiui. Norintys pasveikinti jubiliatus, turėjo ilgokai palaukti nemažoje eilėje. Daug gražių žodžių, palinkėjimų buvo pasakyta šiems garbiems žmonėms. Aktorius atsidėkodamas paskaitė Vienažindžio, A. Miškinio eiles, ištraukas iš J. Tumo-Vaižganto kūrybos. Muzikiniuose intarpuose grojo ir dainavo mokytojas Vytautas Jucys.

Vytautas Rimša trumpai papasakojo apie save. Kaip pradėjo bibliotekininko darbą, kaip įkūrė bibliotekininkų draugiją, kad dalyvavo pasaulinėse mokslinėse konferencijose, skaitė ten pranešimus, apie keliones ir žinoma, paminėjo nemažą kūrybinį palikimą – knygas.

Abu jubiliatai pasipuošė tautodailininkės Aušros Petniūnaitės austomis juostomis. Pabaigoje norintys galėjo apžiūrėti literatūrines parodas skirtas jubiliatams. Renginys užsitęsė daugiau nei tris valandas. Visus atsigaivinti ir pasistiprinti pakvietėme į bendruomenės namus.

Asta Medinienė