Naujienos

Aplankėme Papilių piliakalnį

2017 metai – piliakalnių metai, todėl gegužės 19 dieną Raguvėlės bibliotekininkė Rita Ivanova, Troškūnų bibliotekininkės Sigita Steponavičienė, Aurėlija Deveikienė, Surdegio bibliotekininkė Janina Uzdrienė bei Viešintų bibliotekininkė Jolanta Mameniškienė aplankė Papilių piliakalnį, kuris vadinasi „Kaukazas“.

Viešintų bibliotekininkė paruošė lankstinukus apie piliakalnį, kuris yra kalvoje, Papilio (Vašuoka) dešiniame krante. Iš vakarų ir pietvakarių jį juosia Pelyšos upelis, iš šiaurės - Viešintos slėnis, iš pietryčių prieina gretima aukštuma, kuri aukštesnė už patį piliakalnį.

Apžiurėję piliakalnį, nusprendėme susipažinti su Papilių kaimo istorija bei kitomis įžymiomis vietomis.

Papiliai minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. Dvarininko Fortunato Bilevičiaus iniciatyva XVIII a. pabaigoje Papilių kapinėse buvo pastatyta koplyčia – bažnytėlė, taip pat įrengta klebonija, ant Pelyšos upelio veikė vandens malūnas, buvo karčiama. Surdegio bibliotekininkė parodė istorines nuotraukas, kraštotyrinę medžiagą, kurią surinko B. Sabalienė.

Karštą ir saulėtą pavasario dieną, atsigaivindamos Vašuokos upelyje bibliotekininkės aplankė tik vieną piliakalnį, esantį mūsų seniūnijoje. Kitas piliakalnis, kurį žadame aplankyti - Palatavio piliakalnis.

Surdegio bibliotekininkė Janina Uzdrienė