Naujienos

„Baltojo balandžio sugrįžimas“

Gegužės 6 d. Kaune vyko XIII respublikinis Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursas „Baltojo balandžio sugrįžimas“.

Dalyvavo 36 kūrėjai iš visos Lietuvos ir net iš Seinų (Lenkijos). Kitais metais Baltasis balandis nutūps Radviliškyje.

Džiaugiamės, kad nominaciją už eilėraštį, skirtą K. Širvinskui, pelnė mūsų „Marčiupio“ klubo atstovė Danguolė Dulkytė-Palmaitienė.
Nuoširdūs sveikinimai Danguolei!

Danguolės eilės, skirtos Baltajam balandžiui - Karoliui:

Tiek girdėjot, tiek matėt, o šiandien
Su jumis aš kartu pabūsiu.
Švento Petro aikštės balandžiai,
Padalykime laimę per pusę.

Padalykime džiaugsmą kaip duoną,
Šventės dieną ir vakarą tylų.
Kur plasnoji, širdie, paukšti mielas,
Kur kreipi tu žingsnius piligrimo?