Naujienos

„Nebūk avis - skaityk“

Per Lietuvą „keliauja“ Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė – neaplenkė ji ir Kurklių bibliotekos. 1-4 klasių mokiniai tam ruošėsi net tris savaites – jie dalyvavo skaitymo skatinimo projekte „Nebūk avis - skaityk!“ .

Visi aktyviai dalyvavo. Vaikai turėjo atlikti užduotis: saulėtą dieną skaityti lauke, surasti eilėraštį apie balandį – paukštį ar mėnesį – turėjo nuspręsti patys, paskaityti savo mėgstamą kūrinėlį savo tėvams, nupiešti naują viršelį knygai, kurią šiuo metu skaito, sukurti istoriją apie savo šeimą, rasti knygos herojų, kuris panašus į patį vaiką, paklausti mamos ir tėčio, kokia mėgiamiausia jų vaikystės knyga ir iš skaitomos ar skaitytos knygos išsirinkti citatą ir ją perskaityti savo draugams.

Po pamokų balandžio 26 d. visi, dalyvavusieji projekte,susirinko į biblioteką ir pristatė įvykdytas užduotis. Nugalėjo net 8 vaikučiai – tai Vilija Lutužytė, Andrėja Morozova, Gabija Kavaliauskaitė, Julija Krivičiūtė, Elija Kazlauskaitė, Justina Misiukevič, Simona Andrikonytė ir Gintarė Sosnovaitė.

Nuostabu, kad šį renginį rėmė Kurklių miestelio gyventoja – bibliotekos skaitytoja Danutė Simanavičienė. Vaikai jai dėkoja ir taria nuoširdų ačiū už skanėstus.

Bibliotekininkė Danguolė Matulienė